Etikettarkiv: Gässlösa avloppsreningsverk

Rökgaskondensering – vad är en skrubber?

skrubber armeringsjärn

Armeringsjärnen markerar platsen för vart den nya skrubbern ska stå. Det är alltså här magin ska ske! Det är skrubbern som ska göra att vi sparar på både miljön och pengarna. Men vad är då en skrubber?

Skrubber tvättar rökgaser

En skrubber är den del i rökgaskondenseringen som tvättar rökgaserna. Rökgaserna sprayas med vatten, temperaturen på rökgaserna sänks och värmen överförs till vattnet. Vattnet (kondensatet) renas innan det släpps till avloppet och går till Gässlösa avloppsreningsverk. Det allra smutsigaste vattnet leds tillbaka till pannorna där de partiklarna fastnar i den torra rökgasreningen. Alltså kommer vi att släppa ut renare rökgaser och renare vatten. Dessutom kommer vi att återvinna en stor del av det rena vattnet (kondensatet) och använda i processen, det vinner miljön på!

När rökgaserna kyls ner så frigörs kondensationsvärme och den tar vi tillvara på och använder till fjärrvärmenätet. Vi beräknar att vi ska få ut ca 8 MW extra tack vare rökgaskondenseringen.

skrubber-utifrån_3

Skrubbern är det vita på bilden, det blåa är en ny skorsten och den grå pelaren är den befintliga skorstenen, färgerna överrensstämmer inte med verkligheten. Skrubbern kommer att levereras med lastbil och eftersom skrubbern är 20 meter hög så kommer delar av vägnätet i Borås stängas av natten då skrubbern levereras.

Tallriksäventyr på Gässlösa reningsverk

I veckan byttes 100 så kallade tallrikar ut i en av bassängerna för kväverening på Gässlösa. Tallrikarna skapar bubblor i vattnet då luften från blåsmaskinerna kommer in i kvävesteget.

Någon som fick sig en överraskning i förra veckan var driftteknikern Jessica.

— Det såg ut som ett äventyrsbad här, vattnet sprutade upp i en stor stråle när jag gick förbi kvävereningen. Det såg rätt häftigt ut, säger hon.

Den tillfälliga fontänen berodde på en trasig tallrik. Senare visade det sig att fler än man först trott var trasiga och för att få bukt med problemet började man tömma den del av kvävereningen som var drabbad. Och det tar ett tag – bassängen är sju meter djup – en av de djupaste på Gässlösa. När vattnet tömts ut turades drift-teknikerna Simon, Mikael och Jessica om att klättra ner i bassängen och byta ut tallrikar. Ett jobb som kräver en del, för att inte tala om bra balans och
koordinationsförmåga. För vem vill stå på näsan i en avloppsvattenbassäng?

vadar-Jessica

 

— Det känns att jag är långt nere nu och det gör nästan ont i nacken när jag tittar upp,
säger Jessica nerifrån bassängen.
I den stunden känns det rätt bra att själv befinna sig på
marken och vara den som tittar ner.

Jessica flyttar på sig så att
Simon kan öppna luftventilen manuellt för att blåsa ur luftstammen som tallrikarna sitter på. Plötsligt står en stor stråle rakt upp i luften genom en borttagen tallrik, och Jessica får jobba vidare.

Under dagen bytte Mikael,
Simon och Jessica ut 100 tallrikar allt som allt och det motsvarar ungefär en femtedel av de som finns i just den här
kvävebassängen.

 

gamla och nya tallrikar

Tallrikarna är av plast och har ett överdrag av gummi. De ser ut som stora frisbees med små hål i där luften kommer igenom gummiduken. Diametern är cirka 500 millimeter.