Årsarkiv: 2012

Sortera Smart: Skinkspad

Låt avloppsledningarna få en god jul genom att undvika att hälla ner skinkspadet i avloppet. I avloppet kan det lätt stelna i rören och orsaka stopp i fastighetens ledningar. Fastighetsägaren får själv bekosta rensningen och detta kan på sikt innebära att hyran stiger för de som bor i huset. Låt istället fettet svalna och lägg det sedan i den svarta påsen. Då blir det biogas som används som fordonsbränsle. Dubbel vinning!

Hur du ska sortera spadet från julskinkan och andra överblivna saker från julen hittar du i vår mobilapp Sortera Smart

 

 

Miljösmartare Jul

Välj gärna miljösmartare varor till julen. I denna konsumtionshögtid kan det vara extra värdefullt att tänka över vad du handlar och varför.

Om du är osäker på varför vår konsumtion påverkar miljön kan du se denna filmen om köpglade Sven.

Om du vill ha tips på hur du handlar mer miljösmart kan du använda mobilappen ”Grön Guide”.

Naturskyddsföreningens mobilapplikation ”Grön Guide” finns bland annat Fiskväljaren, Fruktväljaren och Grönsaksväljaren som hjälper dig att välja miljösmarta varor snabbt och enkelt. I appen kan vi snabbt lära oss att en rökt makrill på julbordet är mycket bättre än den traditionella rökta ålen!

 

 

Ett gott exempel från Borås

 

Idag åker Mobile Info Center tillsammans med vår affärsutvecklare Hans Skoglund till Stockholm för att berätta om Borås arbete för att minska nedskräpningen. Hans och Mobile Info Center är inbjudna till Håll Sverige Rents årliga kommunkonferens. Årets tema är ”Kommunernas strategiska arbete för minskad nedskräpning”.

I Borås stads nya avfallsplan finns ett mål om att minska nedskräpningen med 50 % till år 2020. För att veta hur mycket skräp som slängs i vår stad mätte killarna i Mobile Info Center nedskräpningen i Borås under april månad.

COP 18 Klimatmöte i Doha

I måndags startade FNs klimattoppmöte i Doha.

I Doha, Qatars huvudstad, är världens länder samlade för att förhandla om hur klimatförändringarna ska hanteras i framtiden. De viktigaste frågorna på mötet gäller förlängning av Kyotoprotokollet och framtagning av ett nytt klimatavtal där fler länder kan vara med.

Kyotoprotokollet är ett avtal mellan ett antal av världens länder om att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser.

Kyotoprotokollet togs fram 1997 och började gälla 2005. Protokollet slutar gälla 31 december 2012. På det föregående klimatmötet 2011 i Durban beslutades att det ska tas fram ett nytt klimatavtal som ska vara klart 2015. Det är formerna för detta avtal som ska diskuteras i Doha.

Nedan kan du se en mycket kort film om hur tidigare klimatförhandlingar har gått. Vi hoppas att världens länder i framtiden tar ett större ansvar för att lösa klimatfrågorna.