Etikettarkiv: avfallsplan

Vill du vara med och påverka avfallshanteringen i Borås?

Vi på Borås Energi och Miljö ska starta upp en fokusgrupp bestående av en grupp invånare bosatta i Boårs. Vi önskar en blandning av boende på landsbygd och tätort. Syftet med en fokusgrupp är att en grupp människor samtalar kring ett förutbestämt ämne, i det här fallet avfallshanteringen i Borås. Resultatet användas för att söka idéer till förändringar.

Vi kommer att träffas vid två tillfällen 23/3 och 19/10 på Västerlånggatan 10 i Borås . Är du intresserad så anmäl dig på vår hemsida, sista anmälningsdatum är 4 mars. Vi kommer att kontakta de utvalda strax därefter. Anmälan sker på http://www.borasem.se/fokusgrupp

 Tack på förhand och välkommen in med din ansökan.

Borås avfallsplan för år 2011-2020

Vad har vi gjort bra och vad behöver göras bättre? Det har Borås Energi och Miljö utrett i den avfallsplan som nu finns att tycka till om. Du hittar den digitalt på www.borasem.se och utskriven på Borås bibliotek. Avfallsplanen tar fram ett handlingsprogram med de frågor som ska utredas vidare. När avfallshanteringen ska utvecklas gäller det att hitta en bra balans mellan ekonomi, tillgänglighet och service. Borås har bland de bästa tillgängligheterna i Sverige vad gäller tillgång på bemannade återvinningscentraler och obemannade återvinningsstationer. Trots detta får vi in synpunkter på att detta inte är tillräckligt. Det handlar främst om att det är överfullt på återvinningsstationer.

Vad gäller förpackningsinsamlingen, de obemannade återvinngsstationerna, finansieras de av en organisation som heter FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen). De i sin tur får sina medel från producenterna av förpackningarna. Sedan är det producenterna i sin tur som får sina pengar från mig som handlar. När jag handlar en liter mjölk lägger jag en peng på förpackningen och för att den ska kunna samlas in och materialåtervinnas. Det är med andra ord många led som blir påverkade om resurserna i den delen av avfallshanteringen ska ökas. Vi på Borås Energi och Miljö sköter tömning och städning av stationerna, på uppdrag av FTI. FTI:s ersättning till oss motsvarar den frekvens vi utför idag.

Det blir spännande att utreda vidare för att se om det finns en ännu bättre lösning än vad vi har idag. Dina synpunkter och idéer är bra att ha med sig i det fortsatta arbetet. Vi kommer att bjuda in invånare till en fokusgrupp, annons kommer ut i lokaltidningen om ett par veckor. I gruppen vill vi diskutera dina erfarenheter av avfallshanteringen. Så tveka inte att anmäla dig till detta.

Den stora frågan inom avfallshantering är att jobba för att minska uppkomst av avfall. Att återanvända kläder och varor är en bra insats för miljön. Att satsa på kvalitet som håller i längden är också ett sätt att verka för en mer hållbar konsumtion.