Etikettarkiv: klimat

Fjärrvärme med många fördelar

Vi pratar ganska ofta om vinsterna för klimatet med fjärrvärmen i Borås. Eftersom den till största delen är baserad på förnyelsebara bränslen ger den inte utsläpp av klimatpåverkande gaser. Den senaste tidens nyhetsrapportering om andra energikällor har fått oss att bli extra stolta över vår fjärrvärme.

Häromdagen kunde vi se Sveriges Radio rapportera om forskare som studerar kvicksilver i Antarktis. Kvicksilver som kommer från eldning av kol i kolkraftverk och transporteras i atmosfären till Antarktis. Förhoppningsvis kan deras forskning bidra med argument för att sluta använda fossil kol som energikälla.

I början av månaden kunde vi läsa andra nyheter om effekterna av att använda fossil kol i Kina. Där har forskare konstaterat att eldning med kol i hemmet förkortar invånarnas liv med flera år. Att det är häloskadligt att elda med kol var känt sedan tidigare, men nu finns det tydligare bevis på de verkliga effekterna, inte bara beräkningar.

Globalt är fossil kol den näst vanligaste energikällan efter olja. Kol är den energikälla som ger de största koldioxidutsläppen av de energikällor som används idag.

 

Kolkraftverk

COP 18 Klimatmöte i Doha

I måndags startade FNs klimattoppmöte i Doha.

I Doha, Qatars huvudstad, är världens länder samlade för att förhandla om hur klimatförändringarna ska hanteras i framtiden. De viktigaste frågorna på mötet gäller förlängning av Kyotoprotokollet och framtagning av ett nytt klimatavtal där fler länder kan vara med.

Kyotoprotokollet är ett avtal mellan ett antal av världens länder om att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser.

Kyotoprotokollet togs fram 1997 och började gälla 2005. Protokollet slutar gälla 31 december 2012. På det föregående klimatmötet 2011 i Durban beslutades att det ska tas fram ett nytt klimatavtal som ska vara klart 2015. Det är formerna för detta avtal som ska diskuteras i Doha.

Nedan kan du se en mycket kort film om hur tidigare klimatförhandlingar har gått. Vi hoppas att världens länder i framtiden tar ett större ansvar för att lösa klimatfrågorna.

Festival serverar endast vegetarisk mat

Igår meddelade Luger, arrangören till festivalen Way Out West i Göteborg, att det endast kommer serveras vegetarisk mat till gästerna, artisterna och medarbetarna på festivalen. Kul tycker vi!

Maten står för en betydande del av vår påverkan på klimatet och det är köttet som är värst ur klimatsynpunkt.  Arrangören säger att man ”vill sudda bort myterna om att vegetarisk inte är gott och inte mättar, vi vill ifrågasätta normen om att kött är det normala och vegetariskt det onormala.”

Initiativet har blivit mycket väl mottaget. I skrivandets stund har närmare 6000 personer gillat arrangörens uppdatering på Facebook.

-Det är den största nyhetsuppdatering vi har gjort, någonsin, säger Tommy Eriksson på Luger, som arbetar med Lugers marknadsföring.

Grilla grönsakerna!

Såhär i grilltider vill vi flagga lite för att grilla med omtanke om miljön.

Den största miljöinsatsen du kan göra när du grillar är att grilla mindre kött. Köttproduktion ger upphov till klimatpåverkande gaser, välj därför mindre kött och fyll ut grillen med grönsaker istället. Marinerad zucchini, aubergine, och svamp är riktiga höjdare på grillen.

Tändvätska är gjort av paraffin, en fossil oljeprodukt, som påverkar klimatet när man eldar med det. Ur miljösynpunkt är det bättre att använda eltändare eller tändpapper med stearin.

Till sist, skippa gärna engångsgrillen. Om du inte kan låta bli dessa små miljöbovar, lämna i alla fall aluminiumformen till materialåtervinning. Då sparas 95 % av energin jämfört om man ska tillverka nytt aluminium.

Kanske finns det en eldstad där du ska grilla? Då kan du göra en vanlig brasa och grilla där istället. Mycket trevligare än en engångsgrill!

Klimatarbete måste påskyndas

Rekordlåg andel svenskar tror att klimatförändringen påverkar oss. Detta enligt Sifo-undersökningar. Men 2010 är globalt sett det varmaste året någonsin (2005 var dock lika varm)! I Sverige har vi haft två kalla vintrar som troligen påverkat vårt intresse för frågan. Läs mer om undersökningen på: http://media.folksam.se/2011/05/19/rekordlag-andel-svenskar-tror-att-klimatforandringen-paverkar-oss/

Klimatfrågan lever vidare. Under två dagar har forskare och en rad experter diskuterat klimatåtgärder på ett symposium i Stockholm. Deras budskap är en sorts larmsignal till världens politiker med krav på akuta åtgärder nu. Kravet från nobelpristagarna var bland annat: 1000 miljarder dollar årligen till förnyelsebar energi och stopp för subventioner till fossilkraft.

Subventionerna för fossilkraft sätter käppar i hjulet för konvertering till förnybara alternativ. Vi hoppas att dessa subventioner kan ersättas, utan att slå ut industri. En tydlig form av subventioner för en grön växling är att se fram emot.

FN:s panel för global hållbar utveckling ska ta fram ett underlag inför nästa års stora miljömöte i Rio de Janeiro, bland annat tar de med sig experternas utlåtande från mötet i Stockholm. Vad som är intressant, och verkligen i tiden, är att FN-panelen nu har till uppgift att länka samman flera globala utmaningar, som hur fattigdomsbekämpning och tillväxt ska kunna kombineras med åtgärder mot klimatförändringar.

Vad vi ser är att klimatfrågan allt mer går mot en bredare fråga, till att handla om kretsloppstänk och sociala frågor. Livsstilsfrågor kommer att vara intressanta att följa. Hur vi kan påverka våra beteenden utan att känna att vi gör allt för stora uppoffringar. Detta för att verka för en hållbar framtid.

Borås Energi och Miljö arbetar för en fossilbränslefri stad och sluter kretslopp så långt det är möjligt. Vi bidrar även med miljökompetens internationellt. Som invånare i Borås är du en viktig puzzelbit i vårt miljöarbete.