månadsarkiv: augusti 2014

224 000 ton mat och dryck spolas ner i avloppet varje år

En ny studie som gjorts på uppdrag av Naturvårdsverket och Livsmedelsverket visar att 224000 ton mat och dryck spolas ner i svenska avlopp varje år.

Innan jag fortsätter skriva måste jag bara säga en sak: KISS, BAJS och TOAPAPPER är det enda du ska spola ner i avloppet. Inga tops, nappar, matrester, tamponger, bomullstussar, hushållspapper… INGET ANNAT ÄN KISS, BAJS OCH TOAPAPPER!

Så, nu kan vi fortsätta med studien och den är också ganska upprörande och lite läskig. Hur många gånger i veckan häller du ut det där kalla, bortglömda kaffet i diskhon? Okej, jag ska erkänna att kaffe inte är det värsta du kan hälla ut – för avloppets skull, men det finns fler aspekter att ta hänsyn till, som till exempel att det går åt 140 liter vatten för att producera kaffebönor till en kopp kaffe och stora mängder ved eller olja för att torka kaffebönorna. 140 liter vatten är ungefär vad ett badkar rymmer. 

  • Kaffe/te: 38 procent
  • Mejeriprodukter: 25 procent
  • Drycker (exempelvis saft, läsk, vin, öl): 11 procent
  • Fast avfall som ris, pasta, flingor: 10 procent
  • Sås och soppa: 10 procent
  • Sött (glass, sylt mm): 2 procent
  • Övrigt flytande matavfall (exempelvis rått ägg och tomatpure): 4 procent

Källa: Naturvårdsverket

Det mesta vi slänger är sådant som blivit över från en måltid eller blivit för gammalt. Försök att spara det som blir över och frys in det som håller på att gå ut istället för att slänga det. Tänk även på att bara för att bäst före-datumet har gått ut så är det inte säkert att maten är dålig, det är därför det heter ”bäst före” och inte ”dåligt efter”, lukta, titta och smaka! OM du måste slänga mat, släng den i svarta påsen så gör vi om den till biogas. Men det är fortfarande tio gånger klimateffektivare att äta upp maten!

Vem vinner på att jag inte slänger mat?

Du! 30-50% av all mat som produceras i världen går förlorad samtidigt som ca 870 miljoner människor i världen är undernärda. För att klara av problem som klimatförändringar, vattenbrist, skogsskövling och utfiskning av haven krävs en hållbar livsmedelsproduktion och -konsumtion. Då säger det sig självt att vi inte kan slänga hälften av all mat!

Varför vinner du på att inte slänga mat då? Förutom alla klimatrelaterade aspekter så skulle du vinna på det för att om Sveriges matavfall skulle minska med 20% skulle det ge en samhällsekonomisk nytta på 9-16 miljarder kronor. Varje privatperson skulle spara 1600 kr om året.

Läs hela artikeln och mycket mer hos Naturvårdsverket – 224000 ton mat och dryck i avloppet

Fjärrvärmearbeten på Alingsåsvägen 18 aug-5 okt

Fjärrvärmeledningen som ligger vid Alingsåsvägen är en viktig huvudledning till fjärrvärmenätet och en av stadens äldsta ledningar. Ledningen är från 1966 med dimensionen 300 mm. Områden som ledningen försörjer är Sandared, Sjömarken, Viared, Ramnaslätt, Tullen och Hestra.

Under de senaste åren har statusen på ledningen försämrats och för att undvika en större akut läcka har vi beslutat att byta ut i princip hela ledningen. Då Nettobutiken etablerades för ett par år sedan passade vi på att byta ut ledningen som går längs med butiken och i somras bytte vi ut ca 50 m ledning vid en akut läcka. Nu väljer vi att byta ut resterande, ca 370 m, för att undvika akuta läckage och säkerställa tillgängligheten för framtida fjärrvärmeleveranser. Vi passar också på att utföra en del nödvändiga VA-arbeten under samma tid.

Byttorp trafikomläggning utan Symfonig grå REVIDERAD 140821

Inga större störningar på fjärrvärmeleveransen under tiden

Observera. Det kommer inte att bli några större störningar på fjärrvärmeleveranserna under aktuell tid. Eventuella störningar kommer meddelas separat till berörda fjärrvärmekunder.

Trafikomläggning i området

Arbetet med fjärrvärmeledningen och därefter markarbeten som asfaltering kommer vara från och med 18 augusti t o m 5:e oktober. Under den här tiden kommer Alingsåsvägen vara avstängd för all trafik. Busstrafik och övrig trafik kommer att ledas om enligt utmarkerade vägar, se bilagd karta. Arbetena kommer mestadels pågå i tvåskift mellan kl. 06-22 och även under helgerna.

Information om arbetet

Skyltar kommer att sättas upp i anslutning till avstängningarna och trafikomläggningsskyltar kommer att sättas upp på ett flertal platser i staden. Vi har skickat ut detta brev till berörda fastighetsägare, lämnat information till lokala medier och information kommer att kontinuerligt uppdateras på vår hemsida (www.borasem.se). Vi har även samarbetat med Tekniska Förvaltningen, lokaltrafiken, räddningstjänsten, polisen, ambulans för att göra trafikomläggningen och avstängningarna på ett så bra sätt som möjligt.

Vi beklagar de bekymmer som ni eventuellt kommer att få med tanke på dessa arbeten och trafikomläggningen.

Edit 2014-08-22 Kartan uppdaterad.

Vinster för Commute greener i Borås Stad släppta

I september i år, samtidigt som Kretsloppsveckan, så deltar vi i Borås även i Trafikantveckan som ordnas över hela Europa. Det är här du kommer in i bilden, tillsammans med en liten app som heter Commute Greener!

Commute greener är en facebookapp och samlar poäng för alla gånger du använder ett miljövänligt transportmedel för att pendla till och från jobbet. Du får även tips på hur du kan samla poäng genom till exempel förslag på personer du kan samåka med, cykelvägar och kollektivtrafik. Nu är de lokala vinsterna släppta!

Första pris
10 biobiljetter á 50 kr på Röda Kvarn (värde 500 kr)
Lejonkortet på Borås Djurpark (säsongskort, värde 350 kr)
200 kr presentkort på fairtradebutiken Vägvisaren

2:a pris
200 kr presentkort på Vägvisaren

3:e pris
200 kr presentkort på Vägvisaren
Nationella priset är en cykelresa värd 10 000 kr

Lycka till!

Läs mer om Commute greener i förra inlägget! -> Commute greener – pendla smartare!

Ekopark planeras efter skogsbranden

ekopark_fran_skogsbrand-foto-Anders_Ekeblad

Foto: Anders Ekeblad

Sveaskog planerar att göra en ekopark av de cirka 1 500 hektar av företagets skogsmark som eldhärjats i den stora skogsbranden i Västmanland. Ekoparken skulle innebära en naturvårdsinsats som säkrar fortlevnaden för brandgynnade och brandberoende arter i hela Mellansverige.

En skogsbrand av den här storleken är en unik händelse ur naturvårdssynpunkt. I den skog som brunnit kommer snart nytt liv att spira. Hundratals arter av insekter, svampar, lavar och örter gynnas eller är direkt beroende av brand. – Genom att göra en ekopark kan vi säkra fortlevnaden av brandgynnade och brandberoende arter i hela mellansvenska skogsregionen, säger Sveaskogs vd Per-Olof Wedin i pressmeddelandet. Sveaskog kommer att initiera en dialog med Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket om samverkan kring planen på en stor ekopark, ett stort sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. Läs hela pressmeddelandet här: Sveaskog planerar ekopark av eldhärjade skogen

Vad är en ekopark?

En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. En ekopark är minst 1000 ha stor och minst 50% av den produktiva skogsmarken används som naturvårdsareal. I ekoparkerna styr de ekologiska värdena över de ekonomiska.