månadsarkiv: maj 2011

Lyckad Drömlunch på Sjöbo Vattenverk

Drömlunchen 110520.

Tack till Stefan Odelberg för underhållningen på Drömlunchen.

Idag hade vi bjudit in kunder och partners till en Drömlunch på Sjöbo Vattenverk. Målet med träffen var att få ännu fler delaktiga och engagerade i drömmen om en fossilbränslefri stad. Ca 70 gäster kom till oss idag och åt en härlig lunch, fick information om vägen mot den fossilbränslefria staden och fick besöka vattenverket. Givetvis drack vi härtappat vatten från Borås till maten. 

Magikern och inspiratören Stefan Odelberg kom och gav oss lite nya infallsvinklar.

Tack alla som kom idag!

Klimatarbete måste påskyndas

Rekordlåg andel svenskar tror att klimatförändringen påverkar oss. Detta enligt Sifo-undersökningar. Men 2010 är globalt sett det varmaste året någonsin (2005 var dock lika varm)! I Sverige har vi haft två kalla vintrar som troligen påverkat vårt intresse för frågan. Läs mer om undersökningen på: http://media.folksam.se/2011/05/19/rekordlag-andel-svenskar-tror-att-klimatforandringen-paverkar-oss/

Klimatfrågan lever vidare. Under två dagar har forskare och en rad experter diskuterat klimatåtgärder på ett symposium i Stockholm. Deras budskap är en sorts larmsignal till världens politiker med krav på akuta åtgärder nu. Kravet från nobelpristagarna var bland annat: 1000 miljarder dollar årligen till förnyelsebar energi och stopp för subventioner till fossilkraft.

Subventionerna för fossilkraft sätter käppar i hjulet för konvertering till förnybara alternativ. Vi hoppas att dessa subventioner kan ersättas, utan att slå ut industri. En tydlig form av subventioner för en grön växling är att se fram emot.

FN:s panel för global hållbar utveckling ska ta fram ett underlag inför nästa års stora miljömöte i Rio de Janeiro, bland annat tar de med sig experternas utlåtande från mötet i Stockholm. Vad som är intressant, och verkligen i tiden, är att FN-panelen nu har till uppgift att länka samman flera globala utmaningar, som hur fattigdomsbekämpning och tillväxt ska kunna kombineras med åtgärder mot klimatförändringar.

Vad vi ser är att klimatfrågan allt mer går mot en bredare fråga, till att handla om kretsloppstänk och sociala frågor. Livsstilsfrågor kommer att vara intressanta att följa. Hur vi kan påverka våra beteenden utan att känna att vi gör allt för stora uppoffringar. Detta för att verka för en hållbar framtid.

Borås Energi och Miljö arbetar för en fossilbränslefri stad och sluter kretslopp så långt det är möjligt. Vi bidrar även med miljökompetens internationellt. Som invånare i Borås är du en viktig puzzelbit i vårt miljöarbete.

Succé för öppet hus på Sobacken

Öppet hus på miljöanläggningen Sobacken.

I lördags hade vi öppet hus på vår miljöanläggning Sobacken. Ungefär 600 personer kom till Sobacken för att se hur vi hanterar avfall i Borås.

På Sobacken hanterar vi årligen ca 250 000 ton avfall allt ifrån hushållsavfall, farligt avfall och industriavfall. Besökarna fick bland annat se hur vi omvandlar matavfall till biogas och hur vi tar hand om brännbart avfall och farligt avfall.

Besökarna bjöds på fika och kunde antingen gå på guidade turer eller ta tåget igenom miljöanläggningen.

Även i år var vädret på topp och det verkade som besökarna gillade besöket på Sobacken.