månadsarkiv: april 2014

Tvätta inte bilen hemma

I helgen är det stora biltvättarhelgen. En helg för att uppmärksamma alla bilägare att agera miljöriktigt i samband med biltvätt.

Biltvätt

Smutsen som ansamlas på bilarna innehåller giftiga tungmetaller och oljerester, vid biltvättning används ofta miljöfarligt avfettningsmedel. Ämnen som inte ska hamna i naturen, och framförallt inte i vattenmiljön där de har stora negativa effekter.

Mätningar visar att det rör sig om över 5 ton tungmetaller, 5 000 ton avfettningsmedel, bilschampo och bilvax samt 2 000 ton olja som riskerar att spridas i naturen årligen.

Tvätta aldrig bilen på gatan, parkeringsplats, eller annan asfalterad yta. Om du gör det rinner det giftiga tvättvattnet ner i dagvattennätet och rakt ut i våra vattendrag och skadar våra sjöar och hav.

Bilen ska tvättas på en biltvätt, automatisk eller gör det själv hall spelar ingen roll. Det är vattenreningen som finns på biltvättar som stoppar de skadliga ämnena från att spridas vidare som är viktig. Biltvättsanläggningar ska ha oljeavskiljare eller reningsverk för att rena det förorenade vattnet.

I en del tvättanläggningar får man ta med egna bilvårdsprodukter. Idag finns det miljömärkta produkter för både biltvätt, avfettning, bilvax, välj miljömärkta produkter. Dessa är mindre skadliga då de bryts ner lättare än ej miljömärkta alternativ. Tänk på att det i regel bara är under vinterhalvåret som bilen behöver avfettas.

www.mittvatten.se kan du läsa mer om stora biltvättarhelgen  och visa ditt engagemang för våra vattendrag.