Etikettarkiv: Bredared

Bra dricksvatten i Bredared

Glädjande kan vi konstatera att de nya provsvaren som togs i Bredared för två veckor sedan (3/3 och 4/3) inte visade på några höga halter av s.k. högfluorerade ämnen (PFAS). Proverna skickades till två separata laboratorier men inget prov visade på några avvikelser. Vi tog även nya vattenprover på våra tre andra grundvattentäkter och på vår ytvattentäkt Öresjö och inget analyssvar uppvisar några avvikande värden.

Dessutom har laboratoriet tagit ett omprov av det första vattenprovet och detta gav nu endast bra värden. Laboratoriet har konstaterat att det var ett felsvar som gavs vid det första tillfället.

Vi på Borås Energi och Miljö sätter alltid säkerhet främst när det gäller våra leveranser av dricksvatten till våra kunder, därför var det självklart för oss att vi agerade utifrån att vårt första provsvar var korrekt. Försiktighetsprincipen kommer gälla även i framtiden när det gäller våra leveranser av dricksvatten.

Enligt kvalitetschefen Bo Wigilius på laboratoriet Alcontrol uppstod felet troligen på grund av kontaminering av det aktuella provet. Ytterligare undersökningar kommer att utföras hos Alcontrol.

Vattenverket i Bredared startades upp som vanligt idag på morgonen. Nu får alla kunder i Bredared sitt vatten från grundvattentäkten i Bredared. Med tanke på att grundvattentäkten inte visar på några avvikelser finns det heller ingen misstanke på fel hos de som har borrade eller grävda brunnar.

Vi hoppas att hela händelsen inte har inneburit alltför mycket problem för er.

Med vänliga hälsningar

Krister Gustafsson, VA-chef, Borås Energi och Miljö AB
e-post: krister.gustafsson@borasem.se, telefon: 0708-23 42 44

 

Om vattnet i Bredared på TV4

Torsdagen den 6:e mars hölls informationsträffen i Bredaredsskolans matsal och ca 60 bredaredsbor kom på mötet.

På mötet förmedlades att nya prover är tagna och provsvar förväntas tidigast i nästa vecka. Proverna är skickade till två separata laboratorium. Vi har börjat undersöka olika alternativ till att leverera vatten till Bredared om det visar sig att de nya provsvaren överensstämmer med det första. En utredning är också uppstartad för att finna en eventuell orsak till att ämnena  finns i vattnet.

Kunderna i Bredared kommer att få information när provsvaren har kommit.

I nuläget får du som är vattenkund i Bredared vatten från Sjöbo vattenverk, vill du veta mer om hur vattenreningen går till där titta gärna på vår film om Sjöbo vattenverk.

Avvikande provsvar på Bredareds vatten

Brev till våra vattenkunder i Bredared, 4 mars:

I slutet av januari gick Livsmedelsverket ut med information om att höga halter av s.k. högfluorerade ämnen (PFAS) hade hittats i grundvattentäkter i vissa områden i Sverige. Efter denna information tog Borås Energi och Miljö beslut om att ta vattenprover på samtliga grundvattentäkter inom Borås Stad. Provsvar visar nu på förhöjda värden av PFAS i vattnet från Bredared vattenverk.

I Sverige finns idag inga gränsvärden för högfluorerade ämnen. Som en säkerhetsåtgärd tog därför Borås Energi och Miljö beslut om att tillfälligt stänga av Bredareds Vattenverk eftersom ämnet inte ska finnas i dricksvatten.

Sedan i lördags morse (1:a mars) får du som vattenkund i Bredared ditt vatten från Sjöbo Vattenverk. Lastbilar fyller kontinuerligt på lågvattenreservoaren i Bredared. Ett nytt vattenprov kommer att tas omgående och skickas in för analys. Analyssvar förväntas komma från laboratoriet inom ca 16 dagar.

Vi vill med detta brev informera dig om hur vi agerar och samtidigt bjuda in dig till ett informationsmöte. På mötet kommer vi att redogöra för hur arbetet fortgår och du kan ställa eventuella frågor.

Fastighetsägare med egna brunnar i närområdet kan vända sig direkt till Miljöförvaltningen i Borås med sina frågor. Miljöförvaltningen nås via 033-35 30 00 eller miljo@boras.se (kl. 08-20 t o m torsdag).

Informationsträff

Tid: Torsdagen den 6:e mars, kl. 17:30.
Plats: Bredaredsskolan, matsalen.

Har du några frågor innan mötet är du givetvis välkommen att höra av dig.

Med vänliga hälsningar

Borås Energi och Miljö AB
Krister Gustafsson, VA chef, 0708-23 42 44
Jonas Holmberg, kommunikationschef, 0708-52 70 14

Förklaringar

PFAS – Poly- och perfluorerade alkylsubstanser. PFAS är en syntetiskt framställd kemikalie som finns i till exempel brandskyddsmedel, impregneringsmedel och olika tillsatsämnen. Bredareds vattenverk – Vattnet kommer från en grundvattentäkt. Djupborrad (borrdjup 60 meter) brunn. Förser ca 100 kunder med vatten i Bredared.

Rapport – Preliminär riskvärdering, Livsmedelsverket

Pressinbjudan – pressträff 4 mars kl 15

Journalister med frågor angående eventuella hälsorisker hänvisas till Livsmedelsverkets pressjour 018-17 53 40.