månadsarkiv: februari 2011

Vill du vara med och påverka avfallshanteringen i Borås?

Vi på Borås Energi och Miljö ska starta upp en fokusgrupp bestående av en grupp invånare bosatta i Boårs. Vi önskar en blandning av boende på landsbygd och tätort. Syftet med en fokusgrupp är att en grupp människor samtalar kring ett förutbestämt ämne, i det här fallet avfallshanteringen i Borås. Resultatet användas för att söka idéer till förändringar.

Vi kommer att träffas vid två tillfällen 23/3 och 19/10 på Västerlånggatan 10 i Borås . Är du intresserad så anmäl dig på vår hemsida, sista anmälningsdatum är 4 mars. Vi kommer att kontakta de utvalda strax därefter. Anmälan sker på http://www.borasem.se/fokusgrupp

 Tack på förhand och välkommen in med din ansökan.

Ökad försäljning sparar CO2 utsläpp

Artikel ur Borås Tidning

I dagens Borås Tidning kan man läsa en artikel om att försäljningen av fordonsgas i Sverige har fördubblats på fyra år. 

Vi kan konstatera att den publika försäljningen av fordonsgas i Borås har dubblats under 2010, jämfört med 2009. Detta tack vare att fler och fler boråsare väljer att köpa en gasbil samt av vi hela tiden förbättrar tillgängligheten för våra kunder. Nu har vi som bekant tre publika tankstationer i Borås. Tankstationerna finns på Åhaga, Hulta och Gässlösa.  

Enligt färsk statistik från SCB har antalet nyregistrerade gasbilar i Borås ökat med ca 40 % under 2010. Totalt rullar det nu över 300 gasbilar på våra vägar.  

Räknar vi ut miljönyttan för all fordonsgas vi sålde under 2010, så har boråsarna sparat utsläpp motsvarande 4 808 ton CO2 ekvivalenter. Den framtagna miljönyttan är beräknad utifrån hur mycket utsläppen av koldioxid har minskat jämfört med bensinanvändning.

Behöver du ett tankkort för tankstationerna i Borås, kontakta vårt Kundcenter. Du når Kundcenter på telefon 020-97 13 00.

Borås avfallsplan för år 2011-2020

Vad har vi gjort bra och vad behöver göras bättre? Det har Borås Energi och Miljö utrett i den avfallsplan som nu finns att tycka till om. Du hittar den digitalt på www.borasem.se och utskriven på Borås bibliotek. Avfallsplanen tar fram ett handlingsprogram med de frågor som ska utredas vidare. När avfallshanteringen ska utvecklas gäller det att hitta en bra balans mellan ekonomi, tillgänglighet och service. Borås har bland de bästa tillgängligheterna i Sverige vad gäller tillgång på bemannade återvinningscentraler och obemannade återvinningsstationer. Trots detta får vi in synpunkter på att detta inte är tillräckligt. Det handlar främst om att det är överfullt på återvinningsstationer.

Vad gäller förpackningsinsamlingen, de obemannade återvinngsstationerna, finansieras de av en organisation som heter FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen). De i sin tur får sina medel från producenterna av förpackningarna. Sedan är det producenterna i sin tur som får sina pengar från mig som handlar. När jag handlar en liter mjölk lägger jag en peng på förpackningen och för att den ska kunna samlas in och materialåtervinnas. Det är med andra ord många led som blir påverkade om resurserna i den delen av avfallshanteringen ska ökas. Vi på Borås Energi och Miljö sköter tömning och städning av stationerna, på uppdrag av FTI. FTI:s ersättning till oss motsvarar den frekvens vi utför idag.

Det blir spännande att utreda vidare för att se om det finns en ännu bättre lösning än vad vi har idag. Dina synpunkter och idéer är bra att ha med sig i det fortsatta arbetet. Vi kommer att bjuda in invånare till en fokusgrupp, annons kommer ut i lokaltidningen om ett par veckor. I gruppen vill vi diskutera dina erfarenheter av avfallshanteringen. Så tveka inte att anmäla dig till detta.

Den stora frågan inom avfallshantering är att jobba för att minska uppkomst av avfall. Att återanvända kläder och varor är en bra insats för miljön. Att satsa på kvalitet som håller i längden är också ett sätt att verka för en mer hållbar konsumtion.

Miljötanken som räknas

Utsikt från Ramnasjön.

Idag när solen värmer och det är ca 4 plusgrader gör ackumulatortanken fantastisk nytta både för miljön och ekonomin. I och med dagens milda väder kan vi ladda ackumulatortanken full med varmt fjärrvärmevatten. Vi räknar med att tanken är fulladdad framemot kvällen. Bränslena vi har använt i dag är avfall och biobränsle.

När vår ackumulatortank är fulladdad innehåller den ca 1700 MWh värme. Detta motsvarar ca 85 villors årsförbrukning av värme. Värmen som finns lagrad i ackumulatortanken kan vi sedan använda under natten och morgontimmarna då utetemperaturen sjunker och värmebehovet ökar från våra fjärrvärmekunder. På så vis kan vi undvika dyra och miljöförstörande bränslen som vi annars skulle vara tvungna att använda.

Kom och tanka gratis Biogas

Invigning av Hulta tankstation.

Nu har vi haft Hulta tankstation öppen för biogastankning i snart en månad. Det har visat sig att många biogaskunder redan har hittat hit och gillar vår nya station.

Efter en månads smygöppning tycker vi nu det är hög tid att officiellt inviga vår biogasstation på Hulta. Invigningen har vi tillsammans med vår samarbetspartner Borås Bil. Vi hoppas att så många som möjligt kommer upp till Borås Bil på lördag så det blir en festlig inramning av öppnandet av Borås tredje biogasstation.

Den officiella invigningen börjar kl 12:00. Men de första 10 biogaskunderna från kl 11:00 får en gratis tankning till sin personbil.

Vi ses på lördag!