månadsarkiv: november 2012

COP 18 Klimatmöte i Doha

I måndags startade FNs klimattoppmöte i Doha.

I Doha, Qatars huvudstad, är världens länder samlade för att förhandla om hur klimatförändringarna ska hanteras i framtiden. De viktigaste frågorna på mötet gäller förlängning av Kyotoprotokollet och framtagning av ett nytt klimatavtal där fler länder kan vara med.

Kyotoprotokollet är ett avtal mellan ett antal av världens länder om att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser.

Kyotoprotokollet togs fram 1997 och började gälla 2005. Protokollet slutar gälla 31 december 2012. På det föregående klimatmötet 2011 i Durban beslutades att det ska tas fram ett nytt klimatavtal som ska vara klart 2015. Det är formerna för detta avtal som ska diskuteras i Doha.

Nedan kan du se en mycket kort film om hur tidigare klimatförhandlingar har gått. Vi hoppas att världens länder i framtiden tar ett större ansvar för att lösa klimatfrågorna.

Ny film om återvinning i Borås

Barnen i klassen Björken 4 på Ekarängskolan har gjort en förstklassig film om hur vi ska återvinna i Borås.

I filmen får vi lära oss varför vi ska sortera rätt och vad som händer med sakerna vi lämnar till återvinning. Toppen!

Om alla gör som i filmen har vi tagit ett stort steg mot en hållbar stad.

Ni hittar filmen här.