månadsarkiv: augusti 2013

Idag räcker inte jorden längre till

Just idag, den 20 augusti 2013 är den dagen då vi har använt upp jordens resurser för i år och börjar utnyttja det resurskapital som finns på vårt jordklot.

Det som tar jorden 12 månader att bygga upp har nu förbrukats på mindre än nio månader.

Resten av året kommer vi alltså belasta och plocka ut resurser från olika resurspooler som finns, krympande fiskbestånd, krympande skogar och ökade utsläpp till atmosfären.

Trenden är att vi använder allt mer av jordens resurser för vart år. Det innebär att dagen då vi förbrukat jordens resurser för vart år blir tidigare och tidigare.

Lösningen för att inte utarma vår jord är att gå över till mer resurssnåla alternativ. För att nå dig krävs många olika lösningar. Allt från vad och hur mycket vi köper, hur avfall tas om hand till hur vi transporterar oss. Allt påverkar jordens resurser på olika sätt.

Vår Dröm

Driftinfo

Nu är vattentankar på plats i Bredared där vi har problem med en vattenpump. Den ena står på Myrekullavägen vid gamla affären och den andra står på Inägovägen ca 100 meter in på vägen. Arbete pågår med att åtgärda felet.