månadsarkiv: juni 2011

Redo för rena sommarstorsdagar!

Nu är de på plats! På torget mitt i Borås finns två nya Miljöstationer och flera kärl för brännbart avfall.

I Miljöstationen kan man sortera metallförpackningar, pappersförpackningar, mat och plastförpackningar.

Är det värt att sortera?

Avfall är en viktig resurs. Genom att återvinna material sparas energi och utsläppen blir mindre;

– Att återvinna metall sparar väldigt mycket energi. Det gäller särskilt aluminium, där vi sparar 95 procent av den energi som annars behövs för att göra helt nytt aluminium.

– Ett ton returpapper motsvarar ungefär 14 träd.

– För varje kilo plast som återvinns spar vi en liter olja.

– 1000 bananskal ger biogas som räcker till 100 km.

Ikväll väntas tusentals personer komma till torget i Borås. Hoppas nu att alla tänker på att lägga avfallet i dessa stationer eller kärl och inte på marken. Allt för vår gemensamma trevnad!

Är du Borås miljöhjälte?

RE:WARD

Idag har vi haft en pressträff och lanserat vårt nya Kretsloppspris, RE:WARD. Målet och syftet med projektet är att engagera och motivera ännu fler i stadens miljöarbete. Ska vi uppnå drömmen om en fossilbränslefri stad måste alla 100 000 invånare vara med i arbetet!

Jag hoppas att det blir stort intresse kring RE:WARD och att många anmäler sig till tävlingen. Helt klart så finns det många miljöhjältar i Borås! Priset kommer delas ut på en festlig miljögala den 14:e september. Det lär bli en av höjdpunkterna i årets Kretsloppsvecka, 12-18 september 2011.

Fjärrvärme är det billigaste alternativet i Borås!

Fjärrvärme är det billigaste uppvärmningsalternativet i Borås.

Vi har en dröm om en fossilbränslefri stad. Vi är på god väg att erbjuda fjärrvärme som är producerad med enbart förnyelsebara bränslen. Vår ambition är också att fjärrvärmen ska vara ett konkurrenskraftigt uppvärmningsalternativ.

I den årliga rapporten ”Uppvärmning i Sverige” presenterar idag Energimarknadsinspektionen och Energimyndigheten en kostnadsjämförelse mellan olika alternativ för uppvärmning. Fjärrvärme jämförs med pelletspanna, naturgas, elpanna, bergvärme och luft/vattenvärmepump.

Fjärrvärmen i Borås omnämns på Energimarknadsinspektionen och Energimyndighetens förstasida (på hemsidan), som en stad där Fjärrvärmepriset är lågt!

Energimarknadsinspektionen skriver, citat:
”vilken stad du bor avgör vilket uppvärmningssystem som är mest lönsamt. Fjärrvärme är det billigaste alternativet där fjärrvärmepriset är lågt, till exempel i Luleå, Gävle och Borås. I städer med högre fjärrvärmepriser som Partille, Ockelbo och Munkedal är värmepump eller pellets ofta de mest konkurrenskraftiga alternativen.”

Två aktuella länkar till materialet:
http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Nyheter/Sa-mycket-far-du-betala-for-olika-varmesystem-till-din-villa

http://www.ei.se/For-press/Pressmeddelanden/Sa-mycket-far-du-betala-for-olika-varmesystem-till-din-villa/

Älskar vatten idag!

Vatten är alltid gott, men idag när värmen är tryckande, är kallt vatten gudomligt gott!

Att vatten kan väcka starka känslor är en naturlig mekanism. En livsviktig sådan. Visste du att hjärnan skickar iväg impulser när salthalten är för hög i kroppen. Impulserna ger törstkänsla och siganlerar på så sätt om att det nu är viktigt att börja fundera på vätskeintag. Kroppen behöver en balans mellan vatten och salter. Experterna menar förresten att man i normala fall ska dricka med måtta. 2-3 liter vatten per dygn är lagom. En stor del av den mängden får du i dig genom frukt och mat. Men sådanna här soliga dagar är det bra att lyssna till signalerna och inta mer vatten än normalt. 

Tur att vi i Borås har ett så gott vatten! Kom ihåg att ta med en flaska med vatten innan du åker på en resa. Det känns så onödigt att köpa vatten efter vägen.