månadsarkiv: februari 2012

Mycket flis blir det…

Flis som är påväg att omvandlas till fjärrvärme.

 
2011 levererade vi 618 GWh fjärrvärme till boråsarna. Drygt 30 000 boråsare värms med fjärrvärme. Av allt vi eldar med står biobränsle, flis, för ca 60 %. Biobränslet består av skogsavfall som grenar, toppar och stubbar som mals ner till flis. Hur mycket flis använder vi då på ett år? Jo, vi använder ca 630 000 m3 (ca 540 GWh) flis på ett år.

Ni vet vår stora ackumulatortank? Flisåtgången på ett år motsvarar ungefär 17 st fulla ackumulatortankar.

Bioaskan som sedan blir kvar efter förbränningen sprider vi ut i skogen igen. Därmed återför vi näringsämnena igen till naturen. Ett ganska smart kretslopp eller hur?

Välmedicinerad fisk

Visst nappar det.

Läser i en artikel i Ny Teknik (nr 4, 25 jan 2012) att abborrar som simmar i vattnen utanför svenska reningsverk har upp till 23 läkemedel i sina kroppar. Antidepressiva mediciner, antibiotika och läkemedel mot diabetes bland annat. Medicinresterna lämnar våra kroppar med urinen och hamnar på reningsverken som idag inte är byggda för att klara av att ta hand om dessa ämnen.

För att rena avloppsvatten från läkemedel skulle det behövas ett extra reningssteg i reningsverken och idag finns inga generella krav på detta. En ny svensk teknik för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester testas och utvärderas nu vid Sjöstadsverket i Stockholm. Membrandestillationstekniken, som den kallas, går ut på att förånga vattnet och låta det passera genom ett membran som fångar upp de större läkemedelsmolekylerna. Om två år är utvärderingen klar och kanske kan detta vara ett effektivt reningssteg för framtidens avloppsreningsverk?

Tänk på att aldrig kasta läkemedel i soporna eller spola ner det i handfat, toalett eller vask. Överblivna läkemedel kan inte tas emot på återvinningsstationer eller återvinningscentraler utan ska lämnas i kassan på ett apotek.

Kundservice när den är som bäst!

Fulltankad biogasbuss.

I morse var det lite stressigt och jag fick springa till bussen. När jag var ca 50 meter från bussen och på fel sida av vägen, började bussen att köra ut på vägen. Typiskt tänkte jag och stannade. Men vad händer? Jo, chauffören började backa tillbaka och vinkade till mig att jag kunde stiga på.

Blev jag förvånad? Mycket! När jag kom på bussen tackade jag chauffören givetvis och påväg bakåt i bussen kommenterade ett flertal passagerare händelsen. Oh, vilken snäll chaufför! Köp en lott! Din dag i dag! Under färden från Hestra ner till centrum hörde jag flera passagerare kommentera händelsen och man berättade busshistorier för varandra, om vad chaufförer hade sagt och gjort vid tidigare resor.

Tanken slår mig påväg till jobbet. Blir våra kunder också förvånade när vi gör det lite extra för kunden och överträffar kundens förväntningar? Tänk om det är så? Snälla, har ni tips till oss hur vi kan förbättra vår kundservice hoppas jag ni kan höra av er till oss.

Nä, nu ska jag gå och peppa mina kollegor att idag (och alla andra dagar) ska vi överträffa kundens förväntningar!

Ha en bra dag!

Biogas ger lägre kostnader

 

Tankstation Borås.

Idag kan man tanka fordonsgas i Borås för 12,30 kr/Nm³ (inkl moms). Priset motsvarar ett bensinpris på 11,18 kr/liter.  Det innebär ca 23 % lägre bränslekostnader jämfört med bensin. 

Handelsnamnet på gasen som vi säljer på våra stationer är fordonsgas. Fordonsgas kan bestå av både biogas och naturgas. I Borås består fordonsgasen i snitt av ca 70 procent biogas. Vi gör biogas av allt matavfall som kommer från boråsarnas hushållsavfall. Det vill säga allt avfall från den svarta påsen.

Så här görs beräkningen för att kunna jämföra biogas med bensin:
En Nm³ (normalkubikmeter) biogas innehåller lika mycket energi som ca. 1,1 liter bensin. Dividera fordonsgaspriset med 1,1. Nuvarande pris motsvarar ett bensinpris på 11,18 kr/liter (12,30/1,1).

Om bensinen kostar 14,53* kr/liter ((14,53-11,18)/14,53) så är det i dagsläget ca 23 procent billigare att köra på fordonsgas i Borås än på bensin.

Ha en bra vecka, och tanka på (helst biogas)!