Kategoriarkiv: Hetvattencentral i Viared

Två stora pågående projekt

Just nu pågår två stora projekt. I Viared ersätts de gamla oljeeldade pannorna i hetvattencentralen med en pelletseldad rosterpanna och på Ryaverket ligger man i startgroparna för att börja bygga en rökgaskondenseringsanläggning till avfallspannorna.
De senaste årens fjärrvärmeutbyggnad har gjort att spets-* och reservbränsle fått användas i större utsträckning än tidigare. Investeringen i ackumulatortanken är till stor nytta för att lagra värme och ovanstående projekt minskar spets- och reservbränsleanvändningen ytterligare.

IMG_2139

Den befintliga anläggningen på Viared har en effekt på 10 MW och den nya kommer att utökas till 15 MW.
– Vi började bygga i augusti  och räknar med att kunna göra prestandaprov och proveldning i augusti 2014, säger Borås Energi och Miljös biträdande projektledare Mats Hagestad.
Entreprenören HOTAB kommer att börja byggnationen av huset i början av november, montage av panna och övrig utrustning beräknas starta i mars.

IMG_2147

Även i fallet med rökgaskondenseringen är det miljöaspekterna och ekonomin som spelar in.
– Vi vill kunna återvinna energin i rökgaserna och använda den i fjärrvärmenätet, säger projektledaren Martin Björk.
Genom att utnyttja energin i rökgaserna från avfallspannorna förbättras energiutbytet och den beräknade värmeåtervinning väntas vara ca 8 MW vid fullast. För att detta ska bli möjligt kommer först en bottenplatta i betong att gjutas där processutrustning och skrubbern placeras och en ny skorsten byggs.
– I dag har vi en gemensam skorsten för biobränsle- och avfallspannorna men den nya skorstenen är enbart för avfallspannorna. Det blir en 80 meter hög skorsten i cortenstål som har en stålfärgad utsida och insidan består av glasfiberarmerad plast som tål höga temperaturer, när biobränslepannorna avvecklas kommer den gamla tegelskorstenen att tas ur drift, säger Martin Björk.
Bygget av anläggningen påbörjas i början av nästa år och den första värmeleveransen är beräknad i oktober 2014. Leverantören Götaverken Miljö AB påbörjar sitt montage i mars

*En spets- och reservbränsle/spets- och reservanläggning är ett bränsle/en anläggning som används när ordinarie effekt inte räcker till eller ett haveri eller stillestånd har inträffat.