Kategoriarkiv: Driftinformation

Fjärrvärmearbeten på Alingsåsvägen 18 aug-5 okt

Fjärrvärmeledningen som ligger vid Alingsåsvägen är en viktig huvudledning till fjärrvärmenätet och en av stadens äldsta ledningar. Ledningen är från 1966 med dimensionen 300 mm. Områden som ledningen försörjer är Sandared, Sjömarken, Viared, Ramnaslätt, Tullen och Hestra.

Under de senaste åren har statusen på ledningen försämrats och för att undvika en större akut läcka har vi beslutat att byta ut i princip hela ledningen. Då Nettobutiken etablerades för ett par år sedan passade vi på att byta ut ledningen som går längs med butiken och i somras bytte vi ut ca 50 m ledning vid en akut läcka. Nu väljer vi att byta ut resterande, ca 370 m, för att undvika akuta läckage och säkerställa tillgängligheten för framtida fjärrvärmeleveranser. Vi passar också på att utföra en del nödvändiga VA-arbeten under samma tid.

Byttorp trafikomläggning utan Symfonig grå REVIDERAD 140821

Inga större störningar på fjärrvärmeleveransen under tiden

Observera. Det kommer inte att bli några större störningar på fjärrvärmeleveranserna under aktuell tid. Eventuella störningar kommer meddelas separat till berörda fjärrvärmekunder.

Trafikomläggning i området

Arbetet med fjärrvärmeledningen och därefter markarbeten som asfaltering kommer vara från och med 18 augusti t o m 5:e oktober. Under den här tiden kommer Alingsåsvägen vara avstängd för all trafik. Busstrafik och övrig trafik kommer att ledas om enligt utmarkerade vägar, se bilagd karta. Arbetena kommer mestadels pågå i tvåskift mellan kl. 06-22 och även under helgerna.

Information om arbetet

Skyltar kommer att sättas upp i anslutning till avstängningarna och trafikomläggningsskyltar kommer att sättas upp på ett flertal platser i staden. Vi har skickat ut detta brev till berörda fastighetsägare, lämnat information till lokala medier och information kommer att kontinuerligt uppdateras på vår hemsida (www.borasem.se). Vi har även samarbetat med Tekniska Förvaltningen, lokaltrafiken, räddningstjänsten, polisen, ambulans för att göra trafikomläggningen och avstängningarna på ett så bra sätt som möjligt.

Vi beklagar de bekymmer som ni eventuellt kommer att få med tanke på dessa arbeten och trafikomläggningen.

Edit 2014-08-22 Kartan uppdaterad.

Underhållsarbete på fjärrvärmeledningen vid Alingsåsvägen

Fjärrvärmeledningen som ligger vid Alingsåsvägen är en viktig huvudledning till fjärrvärmenätet och en av stadens äldsta ledningar.

Nu har vi fått en akut läcka på ledningen och behöver därför omgående byta ca 50 meter ledning.
Arbetet kommer påbörjas på söndag 6/7 och pågå fram t.o.m. 18/7. Ett körfält kommer att vara öppet, vi beklagar de störningar som trafikavstängningen kommer att innebära.

Torsdagen den 10/7 kl 22-09 behöver vi  stänga fjärrvärmeleveransen då vi kopplar in den nya ledningen. Berörda områden är Viared, Sandared, Sjömarken, Sandlid, Ramnaslätt, Hestra och Byttorp. Vid frågor vänligen kontakta Kundcenter, 020-97 13 00.

Bra dricksvatten i Bredared

Glädjande kan vi konstatera att de nya provsvaren som togs i Bredared för två veckor sedan (3/3 och 4/3) inte visade på några höga halter av s.k. högfluorerade ämnen (PFAS). Proverna skickades till två separata laboratorier men inget prov visade på några avvikelser. Vi tog även nya vattenprover på våra tre andra grundvattentäkter och på vår ytvattentäkt Öresjö och inget analyssvar uppvisar några avvikande värden.

Dessutom har laboratoriet tagit ett omprov av det första vattenprovet och detta gav nu endast bra värden. Laboratoriet har konstaterat att det var ett felsvar som gavs vid det första tillfället.

Vi på Borås Energi och Miljö sätter alltid säkerhet främst när det gäller våra leveranser av dricksvatten till våra kunder, därför var det självklart för oss att vi agerade utifrån att vårt första provsvar var korrekt. Försiktighetsprincipen kommer gälla även i framtiden när det gäller våra leveranser av dricksvatten.

Enligt kvalitetschefen Bo Wigilius på laboratoriet Alcontrol uppstod felet troligen på grund av kontaminering av det aktuella provet. Ytterligare undersökningar kommer att utföras hos Alcontrol.

Vattenverket i Bredared startades upp som vanligt idag på morgonen. Nu får alla kunder i Bredared sitt vatten från grundvattentäkten i Bredared. Med tanke på att grundvattentäkten inte visar på några avvikelser finns det heller ingen misstanke på fel hos de som har borrade eller grävda brunnar.

Vi hoppas att hela händelsen inte har inneburit alltför mycket problem för er.

Med vänliga hälsningar

Krister Gustafsson, VA-chef, Borås Energi och Miljö AB
e-post: krister.gustafsson@borasem.se, telefon: 0708-23 42 44

 

Om vattnet i Bredared på TV4

Torsdagen den 6:e mars hölls informationsträffen i Bredaredsskolans matsal och ca 60 bredaredsbor kom på mötet.

På mötet förmedlades att nya prover är tagna och provsvar förväntas tidigast i nästa vecka. Proverna är skickade till två separata laboratorium. Vi har börjat undersöka olika alternativ till att leverera vatten till Bredared om det visar sig att de nya provsvaren överensstämmer med det första. En utredning är också uppstartad för att finna en eventuell orsak till att ämnena  finns i vattnet.

Kunderna i Bredared kommer att få information när provsvaren har kommit.

I nuläget får du som är vattenkund i Bredared vatten från Sjöbo vattenverk, vill du veta mer om hur vattenreningen går till där titta gärna på vår film om Sjöbo vattenverk.