månadsarkiv: april 2012

All plast återvinns i kretsloppsstaden Borås

All plast återvinns i Borås.

Under 2011 hanterade vi total 247 923 ton avfall på vår miljöanläggning på Sobacken. Av detta var ca 600 ton plast som vi återvinner på olika sätt.

Plasten (uttjänta produkter av plast, som exempelvis pulkor, snöskyfflar och trädgårdsmöbler) som kommer in på våra fem bemannade återvinningscentraler transporteras ut till Sobacken och där krossar vi plasten till småbitar. Därefter tar olika materialförädlare hand om plasten och omvandlar plastmaterialet till nya produkter.

Plasten från mjuka och hårda plastförpackningar som samlas in på stadens ca 80 återvinningsstationer hanteras av FTI (förpacknings och tidningsinsamlingen) som ser till att materialet återvinns till nya förpackningar.

Alltså, kan vi stolt säga att all insamlad plast i kretsloppsstaden Borås återvinns.