Etikettarkiv: Ryaverket

Rökgaskondenseringen tar form på Ryaverket

Utomhus är nästan allt på plats. Nu arbetar man på för fullt på kraftvärmeverket för att förbereda inkopplingen av rökgaskondenseringen. I slutet av augusti tas skorstenen i drift.

Det råder en febril aktivitet på kraftvärmeverket.  Leverantören Götaverken Miljö jobbar på alla håll för att göra anläggningen redo. Plaströr och stålställningar kopplas in för att fjärrvärmen ska kunna dras in, och den stora värmeväxlaren och skrubbertanken står redan inne i verket. Skorstenen i korténstål, stolta 80 meter hög, tronar redan på sin plats ett stenkast från ackumulatortanken. Miljövinsterna med projektet är många.
– I och med rökgaskondenseringen minskar vi våra spetsbränslen (gasol, bioolja och eldningsolja). Vi minskar transporter och koldioxidutsläpp. Det här är dessutom en betydande fördelaktig investering för oss på Borås Energi och Miljö, säger projektledaren Martin Björk.

Skrubbertanken är på plats. Nu är det bara finliret kvar.

Kondensatvattnet renas i en vattenbehandling innan det går ut i avloppet, det varma skrubbervattnet växlas mot returvattnet i fjärrvärmesystemet i en värmeväxlare. Målet med rökgaskondenseringen är att kunna överföra ytterligare cirka 8 MW till fjärrvärmesystemet.
– Vi siktar på lägre returtemperaturer för att få ut så mycket som möjligt ur rökgaskondenseringen. Detta gör det mer ekonomiskt för oss, säger Martin Björk.

Tungviktare. Denna värmeväxlare är fyra ton tung. Ännu är den inte inkopplad men den står tålmodigt och väntar på sin tur.

Tungviktare. Denna värmeväxlare är fyra ton tung. Ännu är den inte inkopplad men den står tålmodigt och väntar på sin tur.

I samband med projektet har förrådsutrymmet på Ryaverket byggts om, här är lådorna staplade på hyllor, allt är uppmärkt och belysningen är mycket bättre än den var innan. Summan av kardemumman gör att det är lättare att hitta saker och ting.

Den 25 augusti är den nya skorstenen i drift. Från och med då är det bara avfallsanläggningens rökgaser som går genom den. Biogaspannornas rökgaser leds ut genom den gamla tegelskorstenen. Under vecka 34 sker inkopplingen av rökgaskondenseringen och då kommer hela Ryaverket att stå stilla, värmepumpen vid Gässlösa och hetvattencentralen på Hulta får stå för den betydande fjärrvärmeproduktionen.
– Förhoppningsvis får vi även en del värme från pelletspannan på Viared. Jag hoppas på varmt väder under vecka 34, säger Martin Björk.

Bild från insidan av verket.

Bild från insidan av verket.

En ny invallning ser dagens ljus.

En ny invallning ser dagens ljus.

Text & foto: Rebecca Möller

Rökgaskondensering – vad är en skrubber?

skrubber armeringsjärn

Armeringsjärnen markerar platsen för vart den nya skrubbern ska stå. Det är alltså här magin ska ske! Det är skrubbern som ska göra att vi sparar på både miljön och pengarna. Men vad är då en skrubber?

Skrubber tvättar rökgaser

En skrubber är den del i rökgaskondenseringen som tvättar rökgaserna. Rökgaserna sprayas med vatten, temperaturen på rökgaserna sänks och värmen överförs till vattnet. Vattnet (kondensatet) renas innan det släpps till avloppet och går till Gässlösa avloppsreningsverk. Det allra smutsigaste vattnet leds tillbaka till pannorna där de partiklarna fastnar i den torra rökgasreningen. Alltså kommer vi att släppa ut renare rökgaser och renare vatten. Dessutom kommer vi att återvinna en stor del av det rena vattnet (kondensatet) och använda i processen, det vinner miljön på!

När rökgaserna kyls ner så frigörs kondensationsvärme och den tar vi tillvara på och använder till fjärrvärmenätet. Vi beräknar att vi ska få ut ca 8 MW extra tack vare rökgaskondenseringen.

skrubber-utifrån_3

Skrubbern är det vita på bilden, det blåa är en ny skorsten och den grå pelaren är den befintliga skorstenen, färgerna överrensstämmer inte med verkligheten. Skrubbern kommer att levereras med lastbil och eftersom skrubbern är 20 meter hög så kommer delar av vägnätet i Borås stängas av natten då skrubbern levereras.

Julgransplundring på Ryaverket

Den tjugonde Knut var det premiär för julgransplundring på Ryaverket och det blev ett lyckat arrangemang! Vi bjöd på grillad korv, varm dryck, granflisning, guidad tur och eldshow.

Det var många som var intresserade av hur det egentligen går till när en gammal avpyntad julgran blir till fjärrvärme. Att titta in i värmepannorna tyckte många barn, små och stora,  var riktigt spännande. Bengt Johansson jobbar på vår försäljningsavdelning, har även jobbat på Ryaverket och han höll i de guidade turerna om värmepannornas eldar och Rocko Fire and Magic stod för den fantastiska eldshowen på utsidan av Ryaverket. Nu ska jag sluta skriva och visa lite bilder istället!

Stora torgets julgran "deltog" också i julgransplundringen på Ryaverket.

Stora torgets julgran ”deltog” också i julgransplundringen på Ryaverket.

Spännande att bli upplyft och kika in i värmepannan

Spännande att bli upplyft och kika in i värmepannan.

Rocko Fire and Magic

Rocko Fire and Magic

Rocko Fire and Magic

Tack alla som gjorde julgransplundringen så bra!

Två stora pågående projekt

Just nu pågår två stora projekt. I Viared ersätts de gamla oljeeldade pannorna i hetvattencentralen med en pelletseldad rosterpanna och på Ryaverket ligger man i startgroparna för att börja bygga en rökgaskondenseringsanläggning till avfallspannorna.
De senaste årens fjärrvärmeutbyggnad har gjort att spets-* och reservbränsle fått användas i större utsträckning än tidigare. Investeringen i ackumulatortanken är till stor nytta för att lagra värme och ovanstående projekt minskar spets- och reservbränsleanvändningen ytterligare.

IMG_2139

Den befintliga anläggningen på Viared har en effekt på 10 MW och den nya kommer att utökas till 15 MW.
– Vi började bygga i augusti  och räknar med att kunna göra prestandaprov och proveldning i augusti 2014, säger Borås Energi och Miljös biträdande projektledare Mats Hagestad.
Entreprenören HOTAB kommer att börja byggnationen av huset i början av november, montage av panna och övrig utrustning beräknas starta i mars.

IMG_2147

Även i fallet med rökgaskondenseringen är det miljöaspekterna och ekonomin som spelar in.
– Vi vill kunna återvinna energin i rökgaserna och använda den i fjärrvärmenätet, säger projektledaren Martin Björk.
Genom att utnyttja energin i rökgaserna från avfallspannorna förbättras energiutbytet och den beräknade värmeåtervinning väntas vara ca 8 MW vid fullast. För att detta ska bli möjligt kommer först en bottenplatta i betong att gjutas där processutrustning och skrubbern placeras och en ny skorsten byggs.
– I dag har vi en gemensam skorsten för biobränsle- och avfallspannorna men den nya skorstenen är enbart för avfallspannorna. Det blir en 80 meter hög skorsten i cortenstål som har en stålfärgad utsida och insidan består av glasfiberarmerad plast som tål höga temperaturer, när biobränslepannorna avvecklas kommer den gamla tegelskorstenen att tas ur drift, säger Martin Björk.
Bygget av anläggningen påbörjas i början av nästa år och den första värmeleveransen är beräknad i oktober 2014. Leverantören Götaverken Miljö AB påbörjar sitt montage i mars

*En spets- och reservbränsle/spets- och reservanläggning är ett bränsle/en anläggning som används när ordinarie effekt inte räcker till eller ett haveri eller stillestånd har inträffat.