Kategoriarkiv: kranvatten

Maria ser till att ditt dricksvatten är rent

Sjöbo vattenverk är Borås stads största vattenverk. Vattnet kommer från Öresjö och det förser delar av både Borås kommun och Bollebygds kommun med dricksvatten. Från vattenverket transporteras dricksvattnet via vattenledningar, tryckstegringsstationer och reservoarer till användarna. Den största delen av vattnet används i hushållen. Industrin, verksamheter och vårdinrättningar förbrukar också mycket vatten.Maria Nygren

På Sjöbo vattenverk arbetar Maria Nygren som laboratorieingenjör. Hon tar prover på vattnet vid olika stationer och högreservoarer på väg från vattenverket till kunden och även ur kranar hemma hos abonnenter.

Maria berättar att prov hos abonnenter mest tas från fasta punkter så som vårdcentraler, äldreboenden, skolor och förskolor. Men vid till exempel vattenläckor tas det också prover från bostäder.

– Proverna tas i kundens kök och man börjar med att bränna av bakterier i kranen. Efter att man har bränt av låter man vattnet rinna i minst tre minuter för att få färskt vatten från gatan, det får inte ha stått still i ledningar i huset.

Prover tas sen i två flaskor, en kemflaska och en steril baktflaska för att tas med till labbet. Maria arbetar oftast i kemlabbet. De flesta av analyserna görs samma dag som provtagningen, men några kan sparas till en annan dag.

– Jag undersöker bland annat pH-värde, färg, lukt, smak, grumlighet och hårdhet på vattnet. På baktlabbet kontrollerar vi om det finns bakterier i vattnet. Proven bedöms utifrån de gränsvärden som finns i Livsmedelsverkets föreskrifter. Om proven bedöms som tjänliga med anmärkning kan vattnet fortfarande konsumeras utan risk, men det är ett tecken på att åtgärder ska vidtas. Kanske kan ledningsnätet behöva spolas ur, säger Maria.

Regelbunden provtagning görs också på vattenverket, där vattnet renas i olika steg. Om något inte stämmer, till exempel om vattnet är grumligt så kan man behöva justera mängden fällningskemikalier som bland annat har till uppgift att ta bort färg från vattnet.

Maria har utbildat sig till kemiingenjör vid Högskolan i Borås. Hennes första arbete på Borås Energi och Miljö var på Gässlösa laboratorium, där hon tog prover på avloppsvattnet. Där arbetade hon i ca 10 år innan hon började på Sjöbo vattenverk. Kanske kommer hennes intresse från pappan som arbetade som VA-chef i Herrljunga kommun.

– Det är ett viktigt arbete, alla behöver vatten och man känner att man gör en insats. Skulle det bli fel någonstans, så påverkar det många. Vi kontrollerar att det är en bra produkt som kommer ut till invånaren, säger Maria om sitt arbete.

När vattnet renats på avloppsreningsverket släpps det slutligen åter ut i naturen och blir sjövatten igen. Där börjar vattnet om på sin väg i ett evigt kretslopp.

Tips! Om ditt vatten är missfärgat eller grumligt kan det räcka med att spola ur kranen i 5-10 minuter tills vattnet är klart. Hjälper inte detta kontakta vårt kundcenter kund@borasem.se eller på telefon 020-97 13 00.

 

God Jul och Gott Nytt År!

Vi på Borås Energi och Miljö vill passa på att tacka för året som gått och önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Vi avslutar året med denna härliga film från Wateraid färskt i minnet. Tack för att du hjälper oss att stödja dem som jobbar för att fler människor i världen ska få tillgång till rent och säkert dricksvatten.

Wateraid

8 goda skäl att dricka kranvatten

1. Närproducerat

Råvattnet som används för att producera dricksvatten i Borås tas främst från Öresjö. Vattnet renas i olika steg, bland annat med sedimentering och filter med aktivt kol.

2. Friskt vatten

Efter att vattnet har renats belyses det med UV-ljus, vilket ger ett friskt dricksvatten fritt från skadliga bakterier.

3. Härtappat

Kranvattnet produceras i Borås och transporteras till dig genom stadens vattenledningssystem. Förpackat vatten distribueras nästan uteslutande med lastbil, båt, bil eller flyg.

4. Klimatsmart

Produktion och avfallshantering av vattenflaskor är en stor miljöbov. Kranvatten är den klimatsmartes val.

5. Inget avfall

Kranvatten levereras fritt från förpackningar. Förpackat vatten däremot genererar enorma mängder urdruckna plastflaskor, vilka bidrar till den globala nedskräpningen.

6. 2 öre per liter

1 000 liter vatten för ca 21 kronor eller 1 liter vatten för ungefär 15 kronor? Valet är ditt.

7. Mmm….

Smaken är förstås individuell, men vi kan ändå med gott samvete säga att vårt kranvatten är ett friskt och välsmakande dricksvatten av högsta kvalitet. Smaksätt gärna med frukt och bär.

8. Inga tillsatser

Många vattenbolag hävdar att förpackat vatten är hälsosammare- än kranvatten, trots att det inte finns några studier som bevisar detta. Frågar du oss så tror vi att förhållandet är det motsatta. Vi vet att vårt kranvatten har en mycket bra naturlig mineralsammansättning. Analysrapport finns på vår webb.