månadsarkiv: maj 2013

Nu letar vi efter Borås Miljöhjälte

Reward - Miljöhjälte

Nu har vi satt igång årets upplaga av Re:ward, årets Miljöhjälte i Borås.

I år har vi en klass för privatpersoner och en kretsloppsklass där en femteklass kan vara med och tävla. På kampanjsidan www.borasem.se/reward länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan man nominera och läsa mer om Re:ward. Vinnaren utses på Miljögalan under kretsloppsveckan i september och första pris är ett årskort ”Regionen runt” från Borås lokaltrafik.

Nominera gärna någon som gör det lilla extra för att bidra till kretsloppsstaden Borås!

Skräpmätningar i Borås

Denna och nästa vecka mäter Mobile Info Center hur skräpigt det är i centrala Borås.

Vi mäter hur skräpigt det är för att se trender mellan åren. I Borås finns det ett mål om att minska nedskräpningen med 50 % till år 2020 från 2012 års nivåer. För att kunna nå målet måste vi mäta hur skräpigt det är. Målet om att minska nedskräpningen är huvudsyftet för Borås Rent och Snyggt och målet är också inskrivet i Borås Stads Avfallsplan.

Mätområdet i Borås är avgränsat till att innefatta en kvadratkilometer av centrala Borås. Genom ett slumpmässigt urval har 200 koordinatpunkter valts ut. Vid varje koordinatpunkt utförs två mätningar, en på vardera sidan om vägen där punkten är placerad. Mätningarna utförs inom en yta av max fem gånger fem meter.Allt skräp inom den uppmätta ytan kategoriseras efter typ, räknas och matas in ett formulär. Denna data utgör sedan grunden i ett skräpfacit.

Skräpfacit från 2013 års mätningar väntas bli klart under sommaren. 2012 års skräpfacit finns att läsa här. Förra året utgjorde fimpar 69 % av allt skräp och det fanns i genomsnitt 7,2 skräp per 10m2.

 

Hur går det för fiskarna?

Det fiske som bedrivs i världens hav idag är inte hållbart. Det finns för många fiskare och yrkesfiskarnas fångstredskap är så effektiva att fiskbestånden krymper. 75 procent av Europas fiskebestånd är idag överfiskade. Här kan du se en kort film hur dagens fiske fungerar.

I EU är en fiskereform under framtagande. Denna reform syftar till att fisket ska nå vetenskapligt hållbara nivåer. En viktig fråga i denna reform är huruvida det ska vara tillåtet med utkast av fisk, när oönskade fångster slängs över bord mot en trolig död.

Igår träffades EUs fiskeministrar för att besluta om utkast av fisk. Sedan tidigare har Europaparlamentet föreslagit ett förbud mot utkast av fisk. Sverige var det enda land som röstade för parlamentets förslag och förslaget gick därmed inte igenom. När en så pass viktig fråga i reformen röstas ner påverkar detta hela reformen och det finns en risk att reformen inte kommer ge det resultat som krävs för att fisket ska bli hållbart.

Framöver kommer EU-kommissionen söka en kompromiss till det förslag som parlamentet tidigare lämnat innan den slutgiltiga reformen beslutas om hur fisket ska regleras framöver.

Träffa Mobile Info Center på vårmarknaden

Idag och imorgon är det vårmarknad i centrala Borås. På plats finns Mobile Info Center och informerar om bland annat avfallshantering. Hos dem kan du få såväl Sorteringsguide, en fiffig tratt att samla in matfett med och information om hur avfallshanteringen fungerar i Borås.

Blir du törstig så hittar du vår dricksvattenfontän på Stora Torget.