Skräpmätningar i Borås

Denna och nästa vecka mäter Mobile Info Center hur skräpigt det är i centrala Borås.

Vi mäter hur skräpigt det är för att se trender mellan åren. I Borås finns det ett mål om att minska nedskräpningen med 50 % till år 2020 från 2012 års nivåer. För att kunna nå målet måste vi mäta hur skräpigt det är. Målet om att minska nedskräpningen är huvudsyftet för Borås Rent och Snyggt och målet är också inskrivet i Borås Stads Avfallsplan.

Mätområdet i Borås är avgränsat till att innefatta en kvadratkilometer av centrala Borås. Genom ett slumpmässigt urval har 200 koordinatpunkter valts ut. Vid varje koordinatpunkt utförs två mätningar, en på vardera sidan om vägen där punkten är placerad. Mätningarna utförs inom en yta av max fem gånger fem meter.Allt skräp inom den uppmätta ytan kategoriseras efter typ, räknas och matas in ett formulär. Denna data utgör sedan grunden i ett skräpfacit.

Skräpfacit från 2013 års mätningar väntas bli klart under sommaren. 2012 års skräpfacit finns att läsa här. Förra året utgjorde fimpar 69 % av allt skräp och det fanns i genomsnitt 7,2 skräp per 10m2.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *