Kategoriarkiv: Fjärrvärme

Bertil gör brännbart avfall till fjärrvärme

Bertil Svensson

På Ryaverket omvandlas ditt brännbara avfall till fjärrvärme, fjärrkyla och el. Kraftvärmeverket består av olika produktionsanläggningar. Här finns ångpannor för biobränsle (skogsflis, briketter och pellets) och avfallsbränsle. Det finns också  ångturbiner för elproduktion och en eldriven hetvattenpanna som reserv. Dessutom finns en hetvattencentral, där man använder bioolja och gasol för att producera hetvatten och en fjärrkylacentral.

På Ryaverket arbetar Bertil Svensson med bland annat produktionsplanering av fjärrvärme, el och fjärrkyla. Det innebär att han planerar inför kommande dags behov av detta. Han håller koll på bränsleförråden så att det finns finns tillräckligt med bränsle. Det ska finnas brännbart avfall till avfallspannorna, flis till biopannorna samt olja, gasol, briketter och pellets till övriga produktionsenheter. Dessutom ser han över förbrukningen av additiver. Det är olika slags tillsatser för bland annat rökgasrening vid avfallsförbränning så som kol och kalk till exempel.

– En vanlig arbetsdag börjar med att jag kontrollerar hur våra anläggningar går, om de går som planerat. Detta gör jag i driftdatorn. Därefter tittar jag i driftportalen där driftpersonalen på Veolia skriver in händelser som problem med driften, haveri på maskiner eller annat som orsakat störningar i produktionen. När detta är gjort påbörjas en ny produktionsplanering för kommande dygn. Jag beräknar värmebehovet med hjälp av ett simuleringsprogram och väderleksprognoser. Resultatet av simuleringen diskuterar jag ihop med driften på Veolia. Det handlar om hur vi skall producera och med vilka pannor. Resten av dagen går åt till uppföljning av drift, bränsleförbrukningar, förbrukning av additiver och andra tillsatsmedel som sedan skall planeras och avropas för påfyllning.

En normal vecka går det åt ca 2500 ton sopor till avfallspannorna. Till största delen är det fjärrvärme som produceras på Ryaverket. Den totala värmeproduktionen kan uppgå till ca 700 GWh per år beroende på om det blir en kall vinter eller ej.

– Vid planeringen av produktionen är det viktigt att ta hänsyn till vad som är bäst för miljön, men också att se till vilket bränsle som är billigast att elda med. Så lite fossilt bränsle som möjligt är grundtanken. Avfallspannorna skall alltid vara basen i produktionen och därefter är det värmepumpen eller biopannorna följt av bioljepannan och gasolpannan. Genom att elda med avfall på Ryaverket bidrar vi alltså till att kretsloppet fungerar, säger Bertil.

Bertil har lång erfarenhet från el- och värmeproduktion på Ryaverket. Han började arbeta där redan 1984. Då hade de precis byggt om de oljeeldade ångpannorna till fastbränslepannor. Hans första jobb var på driften för bränslemottagningen av flis. Senare började han arbeta på underhållsavdelningen och var även en period reservmaskinist på driften. 1995 blev han tillfrågad om att börja arbeta med småskalig värmeproduktion på yttre anläggningar. Bertil trivs med sitt arbete och gillar att både kunna ha kontakten med leverantörer och med driftsfolket samtidigt som han får ägna sig mycket åt planering genom simulering.

Ryaverket är Borås Energi och Miljös största produktionsenhet när det gäller produktion av fjärrvärme, el och fjärrkyla.

Julgransplundring på Ryaverket

Den tjugonde Knut var det premiär för julgransplundring på Ryaverket och det blev ett lyckat arrangemang! Vi bjöd på grillad korv, varm dryck, granflisning, guidad tur och eldshow.

Det var många som var intresserade av hur det egentligen går till när en gammal avpyntad julgran blir till fjärrvärme. Att titta in i värmepannorna tyckte många barn, små och stora,  var riktigt spännande. Bengt Johansson jobbar på vår försäljningsavdelning, har även jobbat på Ryaverket och han höll i de guidade turerna om värmepannornas eldar och Rocko Fire and Magic stod för den fantastiska eldshowen på utsidan av Ryaverket. Nu ska jag sluta skriva och visa lite bilder istället!

Stora torgets julgran "deltog" också i julgransplundringen på Ryaverket.

Stora torgets julgran ”deltog” också i julgransplundringen på Ryaverket.

Spännande att bli upplyft och kika in i värmepannan

Spännande att bli upplyft och kika in i värmepannan.

Rocko Fire and Magic

Rocko Fire and Magic

Rocko Fire and Magic

Tack alla som gjorde julgransplundringen så bra!

Två stora pågående projekt

Just nu pågår två stora projekt. I Viared ersätts de gamla oljeeldade pannorna i hetvattencentralen med en pelletseldad rosterpanna och på Ryaverket ligger man i startgroparna för att börja bygga en rökgaskondenseringsanläggning till avfallspannorna.
De senaste årens fjärrvärmeutbyggnad har gjort att spets-* och reservbränsle fått användas i större utsträckning än tidigare. Investeringen i ackumulatortanken är till stor nytta för att lagra värme och ovanstående projekt minskar spets- och reservbränsleanvändningen ytterligare.

IMG_2139

Den befintliga anläggningen på Viared har en effekt på 10 MW och den nya kommer att utökas till 15 MW.
– Vi började bygga i augusti  och räknar med att kunna göra prestandaprov och proveldning i augusti 2014, säger Borås Energi och Miljös biträdande projektledare Mats Hagestad.
Entreprenören HOTAB kommer att börja byggnationen av huset i början av november, montage av panna och övrig utrustning beräknas starta i mars.

IMG_2147

Även i fallet med rökgaskondenseringen är det miljöaspekterna och ekonomin som spelar in.
– Vi vill kunna återvinna energin i rökgaserna och använda den i fjärrvärmenätet, säger projektledaren Martin Björk.
Genom att utnyttja energin i rökgaserna från avfallspannorna förbättras energiutbytet och den beräknade värmeåtervinning väntas vara ca 8 MW vid fullast. För att detta ska bli möjligt kommer först en bottenplatta i betong att gjutas där processutrustning och skrubbern placeras och en ny skorsten byggs.
– I dag har vi en gemensam skorsten för biobränsle- och avfallspannorna men den nya skorstenen är enbart för avfallspannorna. Det blir en 80 meter hög skorsten i cortenstål som har en stålfärgad utsida och insidan består av glasfiberarmerad plast som tål höga temperaturer, när biobränslepannorna avvecklas kommer den gamla tegelskorstenen att tas ur drift, säger Martin Björk.
Bygget av anläggningen påbörjas i början av nästa år och den första värmeleveransen är beräknad i oktober 2014. Leverantören Götaverken Miljö AB påbörjar sitt montage i mars

*En spets- och reservbränsle/spets- och reservanläggning är ett bränsle/en anläggning som används när ordinarie effekt inte räcker till eller ett haveri eller stillestånd har inträffat.

 

Fjärrvärme med många fördelar

Vi pratar ganska ofta om vinsterna för klimatet med fjärrvärmen i Borås. Eftersom den till största delen är baserad på förnyelsebara bränslen ger den inte utsläpp av klimatpåverkande gaser. Den senaste tidens nyhetsrapportering om andra energikällor har fått oss att bli extra stolta över vår fjärrvärme.

Häromdagen kunde vi se Sveriges Radio rapportera om forskare som studerar kvicksilver i Antarktis. Kvicksilver som kommer från eldning av kol i kolkraftverk och transporteras i atmosfären till Antarktis. Förhoppningsvis kan deras forskning bidra med argument för att sluta använda fossil kol som energikälla.

I början av månaden kunde vi läsa andra nyheter om effekterna av att använda fossil kol i Kina. Där har forskare konstaterat att eldning med kol i hemmet förkortar invånarnas liv med flera år. Att det är häloskadligt att elda med kol var känt sedan tidigare, men nu finns det tydligare bevis på de verkliga effekterna, inte bara beräkningar.

Globalt är fossil kol den näst vanligaste energikällan efter olja. Kol är den energikälla som ger de största koldioxidutsläppen av de energikällor som används idag.

 

Kolkraftverk