månadsarkiv: oktober 2013

Stormen Simone – checklista vid källaröversvämning

Klass 3-stormen Simone är på väg in över Sjuhärad. Klass 3 är det högsta värdet på skalan och SMHIs beskrivning av klass 3 stormbyar lyder

Stormbyar eller orkanbyar – klass 3 – minst 30 m/s. Farligt att vistas ute. Omfattande skador på skog och byggnader med mycket stora störningar i trafik och elförsörjning.

SMHI – klass 3

Här kommer lite tips som kan vara bra att tänka på ifall oturen är framme och det blir en översvämning i källaren till följd av stormen.

Checklista vid källaröversvämning

  • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
  • Flytta om möjligt fuktkänsliga inventarier.
  • Skaffa hjälp med länspumpning. Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
  • Ring försäkringsbolaget.
  • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.
  • Anmäl översvämningen till Borås Energi och Miljö.

I vår broschyr Viktigt att veta om källaröversvämningar finns information som är bra att veta om det blir översvämning, vad du kan göra för att förhindra kommande översvämningar och vilka olika sorters översvämningar det finns. Kika i den genom att klicka på länken.

Avbrott i fjärrvärmenätet tisdagen den 29 oktober

På grund av reparationsarbeten på fjärrvärmeledningen måste vi tyvärr stänga av fjärrvärmen i följande områden: Svensgärde, Sörmarken, delar av Boda samt Brämhult.

Avbrottet kommer att ske tisdagen den 29 okt mellan klockan 07:15 och 16.00. Under avbrottet kommer det inte att finnas någon värme eller något varmvatten.

För frågor vänligen kontakta Kundcenter på 020-97 13 00
eller kund@borasem.se.

Ny återvinningsstation i Fristad centrum!

Det är med stor glädje vi konstaterar att det nu finns en komplett återvinningsstation vid Fristads centrum. Återvinningsstationen som tidigare funnits i Fristad återuppstår nu på ny plats, Borås Energi och Miljö har även i fortsättningen uppdraget att sköta återvinningsstationen åt FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamling AB).

Efter en bra dialog med markägaren är markfrågan löst och FTI kunde i somras söka ett bygglov för stationen. Vår affärsområdeschef Hubert Malmström och arbetsledare Peter Garton kan nu konstatera att bygglovet är klart och stationen öppnades fredag 4 oktober.

Välkommen till den nyöppnade återvinningsstationen! :)

Vill du veta vart återvinningsstationerna finns? Titta på vår karta över återvinningsstationer i Borås!