månadsarkiv: mars 2011

Stort intresse för Kretslopsstaden Borås

Vår monter på Hem och trädgårdsmässan

I helgen var vi med på Hem och trädgårdsmässan på Åhaga i Borås. Det härliga vårvädret bidrog säkert till att mässan lockade mycket folk. Temat i vår monter var Kretsloppsstaden Borås. Många av besökarna var intresserade av avfallssortering, biogas, fjärrvärme och miljöarbete i stort.

Alla som fyllde i en enkät om avfallshanteringen i Borås fick en fräck miljökasse. Många barn var med i vår teckningstävling och nu kommer vi lotta ut ett antal vinnare från samtliga bidrag.

Vi tyckte det var fantastiskt roligt att vara med på mässan hoppas ni också tyckte det var roligt och inspirerande.

… och i morse vaknade man till ett snötäckt Borås, vart tog våren vägen?

Vägen till en fossilbränslefri stad är inte rak

 I BT kan vi idag läsa om fordonsgasen som säljs i Borås. Artikeln försöker belysa det faktum att fordonsgasen både innehåller biogas och naturgas.

Borås Energi och Miljö arbetar för att öka produktionen och försäljnigen av biogas. Ökningen av såld/levererad mängd biogas mellan år 2009 och 2010 låg på 24 % medan försäljningen ökade med över 50 %. En bra utveckling verksamhetsmässigt och en ännu bättre utveckling försäljningsmässigt.

Det är inte processmässigt enkelt att matcha den enorma utveckling och efterfrågan som sker. Däremot är det viktigt att vara offensiv och våga satsa för att det ska kunna ske en omställning i samhället mot en mer grön och miljövänlig utveckling. I detta utvecklingsskede behövs back-up för biogasen och det är naturgas. Naturgas är av fossilt ursprung, men utsläppsmässigt bättre än både olja och diesel. Utsläppen av koldioxid är 25 % lägre med naturgas och mer än 85 % med biogas. På sikt ska andelen naturgas förhoppningsvis begränsas till att användas mer i form av en säkerhet vid exempelvis drifstörningar.

Vi vill i vår information till er invånare belysa miljönyttan med biogas och att det lönar sig att samla in matavfallet. Siffror för såld mängd biogas respektive naturgas finns redovisade i årsredovisningens miljödel, som finns att ladda ner på www.borasem.se.

Kom ihåg att en insamlad soppåse med matavfall ger gas som tar dig 2,5 km med en biogasbil.

Möt våren på hem och trädgårdsmässan 25-27 mars

Kom och besök oss på Hem och trädgårdsmässan på Åhaga!

I helgen är det dags för den årliga Hem och trädgårdsmässan på Åhaga. Vi kommer att finnas på plats i en monter och prata med besökarna om

  • återvinning,
  • sortering och
  • kretsloppsstaden Borås

Vi vill veta vad du som invånarna i Borås tycker om vårt miljöarbete. Det finns en enkät vid vår monter, som vi hoppas att du kommer och fyller i. Det kommer också att finnas en barnaktivitet i montern där barn får rita teckningar, kanske framtidens sopbil.

Välkommen!

Gässlösa tankstation öppnar snart…

Gässlösa tankstation

Nu är vi bara några dagar ifrån innan vi öppnar Gässlösa tankstation igen. Vi har sedan årsskiftet bytt ut all tankutrustning och försett tankstationen med ett nytt betalsystem. Förhoppningsvis öppnar vi för tankning på måndag morgon den 21:e mars. Vi kommer annonsera och skriva information på hemsidan då det är definitivt.

En viktig del för att biogasen ska kunna öka är att det finns bra infrastruktur för biogasen. Och nu kan vi inom ett par dagar erbjuda tankning av biogas på tre publika tankstationer i Borås, på Hulta, Åhaga och Gässlösa.
Kontakta gärna vårt Kundcenter (020-97 13 00) och ansök om att få vårt egna tankkort. Sveriges snyggaste tankkort, eller vad tycker ni?

Borås Energi och Miljös egna tankkort

Avfallskvarnar är bra, men generellt inte i Borås

Vi märker ett ökat intresse för avfallskvarnar i hemmen. Denna river ned matavfallet direkt från köksavloppet och tar med det till avloppsreningsverket. Tanken är bra, men i Borås kan vi i nuläget inte rekommendera detta. Insamlingssystemet för matavfall i Borås fungerar bra och ger en god miljöeffekt. Insamlingen sker av biogasdrivna fordon och sker samtidigt med hämtning av det brännbara avfallet. I andra kommuner där avfallskvarnan tillåtits finns inte alltid detta insamlingssystem. Matavfallet som samlats in i Borås används till att producera fordonsbränslet biogas.

Underhållsarbetet med ledningsnätet i Borås är redan i dag krävande. Ledningsnätet är gammalt och stort, med många sträckor med dåligt flöde. Detta innebär att det lätt sätter igen i rören, när det kommer mycket fast material eller fetter.

Avloppsreningsverket i Borås är idag hårt belastat. En ökad belastning kan innebära att reningen inte fungerar lika bra. Det pågår en utredning om ett nytt avloppsreningsverk.

Vi är inte heller säkra på att användning av avfallskvarnar ger en miljönytta jämfört med att samla in med biogasdrivna sopbilar. Det kan åtgå mer vatten i köket om matavfallet behöver sköljas ner. Det åtgår också el till att driva kvarnen och att pumpa avloppet till reningsverket. Elanvändning har en stor miljöbelastning sett ur ett helhetsperspektiv. Kanske är det någon som har gjort en studie på miljöbelastningen från användning av avfallskvarnar och som vill delge den till mig?

Men vi står i ett skede där vi vill utreda hur vi i Borås kan utveckla avfallshanteringen och i det kan det mycket väl ingå att fördjupa sig i möjligheterna med avfallskvarnar. Det finns goda exempel från andra städer där avfallskvarnar har installerats i nya flerfamiljshus med separat insamling av matavfallsslurryn i en tank. På detta sätt får hushållen bekvämligheten samtidigt som ledningsnätet slipper den ökade belastningen.

Men i nuläget rekommenderar Borås Energi och Miljö alltså inte att avfallskvarnar installeras i hemmen i Borås.

Goda exempel kan läsas om på Naturvårdsverkets hemsida .