Vägen till en fossilbränslefri stad är inte rak

 I BT kan vi idag läsa om fordonsgasen som säljs i Borås. Artikeln försöker belysa det faktum att fordonsgasen både innehåller biogas och naturgas.

Borås Energi och Miljö arbetar för att öka produktionen och försäljnigen av biogas. Ökningen av såld/levererad mängd biogas mellan år 2009 och 2010 låg på 24 % medan försäljningen ökade med över 50 %. En bra utveckling verksamhetsmässigt och en ännu bättre utveckling försäljningsmässigt.

Det är inte processmässigt enkelt att matcha den enorma utveckling och efterfrågan som sker. Däremot är det viktigt att vara offensiv och våga satsa för att det ska kunna ske en omställning i samhället mot en mer grön och miljövänlig utveckling. I detta utvecklingsskede behövs back-up för biogasen och det är naturgas. Naturgas är av fossilt ursprung, men utsläppsmässigt bättre än både olja och diesel. Utsläppen av koldioxid är 25 % lägre med naturgas och mer än 85 % med biogas. På sikt ska andelen naturgas förhoppningsvis begränsas till att användas mer i form av en säkerhet vid exempelvis drifstörningar.

Vi vill i vår information till er invånare belysa miljönyttan med biogas och att det lönar sig att samla in matavfallet. Siffror för såld mängd biogas respektive naturgas finns redovisade i årsredovisningens miljödel, som finns att ladda ner på www.borasem.se.

Kom ihåg att en insamlad soppåse med matavfall ger gas som tar dig 2,5 km med en biogasbil.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *