Avfallskvarnar är bra, men generellt inte i Borås

Vi märker ett ökat intresse för avfallskvarnar i hemmen. Denna river ned matavfallet direkt från köksavloppet och tar med det till avloppsreningsverket. Tanken är bra, men i Borås kan vi i nuläget inte rekommendera detta. Insamlingssystemet för matavfall i Borås fungerar bra och ger en god miljöeffekt. Insamlingen sker av biogasdrivna fordon och sker samtidigt med hämtning av det brännbara avfallet. I andra kommuner där avfallskvarnan tillåtits finns inte alltid detta insamlingssystem. Matavfallet som samlats in i Borås används till att producera fordonsbränslet biogas.

Underhållsarbetet med ledningsnätet i Borås är redan i dag krävande. Ledningsnätet är gammalt och stort, med många sträckor med dåligt flöde. Detta innebär att det lätt sätter igen i rören, när det kommer mycket fast material eller fetter.

Avloppsreningsverket i Borås är idag hårt belastat. En ökad belastning kan innebära att reningen inte fungerar lika bra. Det pågår en utredning om ett nytt avloppsreningsverk.

Vi är inte heller säkra på att användning av avfallskvarnar ger en miljönytta jämfört med att samla in med biogasdrivna sopbilar. Det kan åtgå mer vatten i köket om matavfallet behöver sköljas ner. Det åtgår också el till att driva kvarnen och att pumpa avloppet till reningsverket. Elanvändning har en stor miljöbelastning sett ur ett helhetsperspektiv. Kanske är det någon som har gjort en studie på miljöbelastningen från användning av avfallskvarnar och som vill delge den till mig?

Men vi står i ett skede där vi vill utreda hur vi i Borås kan utveckla avfallshanteringen och i det kan det mycket väl ingå att fördjupa sig i möjligheterna med avfallskvarnar. Det finns goda exempel från andra städer där avfallskvarnar har installerats i nya flerfamiljshus med separat insamling av matavfallsslurryn i en tank. På detta sätt får hushållen bekvämligheten samtidigt som ledningsnätet slipper den ökade belastningen.

Men i nuläget rekommenderar Borås Energi och Miljö alltså inte att avfallskvarnar installeras i hemmen i Borås.

Goda exempel kan läsas om på Naturvårdsverkets hemsida .

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *