Nadia tar hand om ditt farliga avfall

Nadia El-Sharif

På Sobacken finns ett mellanlager för farligt avfall. Hit transporteras det du lämnar till återvinningscentralen. Kemikalierna som kommer in registreras och packas om för att sedan gå vidare till demontering, återvinning och destruktion. På Sobacken hanteras 5000 ton farligt avfall varje år.

Nadia El-Charif arbetar på avdelningen för farligt avfall. Hon ser till att det farliga avfallet hanteras, transporteras och behandlas på ett säkert sätt.

-Jag tar emot beställningar och planerar körningar för hämtning hos kund och leverans till slutmottagningarna. I arbetsuppgifterna ingår också att hålla koll på lagerstatus skicka rätt emballage till kunden samt sortering av småkem, som innefattar olika typer av kemikalier som kommit från laboratorier. Vätskor som inte är uppmärkta analyseras genom provtagning. Det kan finnas risk att förpackningen innehåller frätande, giftiga och cancerogena ämnen, säger Nadia.

Ibland händer det att Nadja får åka ut till någon skola som ska städa ur sitt kemilabb för att hjälpa till med sortering av olika vätskor.

-Vi hjälper till så att inte fel saker hamnar i naturen, så som exempelvis kvicksilver som påverkar miljön under lång tid framåt och vi ser till så att saker packas rätt, säger Nadia.

Det är viktigt att det farliga avfallet inte läcker ut i avlopp, dagvatten, vattenrecipient eller mark. Det kan skada vattenlevande djur och växter. Det farliga avfallet ska förvaras i en behållare som är beständig både mot innehållet och omgivningen. Behållarens form ska vara anpassad så att transport, förvaring och hantering kan ske utan risk för olyckor, spill och sammanblandning med andra kemikalier. Behållarna ska också vara tydligt märkta med texten farligt avfall.

Nadja är utbildad kemiingenjör. Hon har arbetat på farligt avfall i cirka ett år, innan dessa var hon på labbet på Gässlösa. Hon tycker att jobbet är väldigt roligt. Hela tiden finns det något nytt att lära sig om hur man ska sortera.

Det finns saker som vi själva enkelt kan göra i våra hushåll för att underlätta och minska riskerna vid hanteringen av miljöfarligt avfall. Nadia har ett par tips på vad du kan tänka på.

-Kom ihåg att märka upp dina behållare och flaskor innan du lämnar dem till återvinningscentralen och blanda inte heller olika kemikalier med varandra, en del vätskor är brandfarliga och explosiva, avslutar Nadia.

Tips! Om du vill gå ytterligare ett steg och minska din miljöpåverkan ännu mer, kan du välja miljömärkta rengöringsmedel till ditt hem. Dessa produkter är mindre hälsofarliga, men städar minst lika rent.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *