Rakel gör biogas av matavfall

Rakel Martinsson är ytterligare en av våra miljöhjältar. Hon arbetar som processingenjör vid Sobacken avfallsanläggning. Där produceras biogas och biogödsel av matavfall genom en naturlig process som kallas för rötning.

Rakel Martinsson

Anläggningen består bland annat av en rötkammare och två buffertankar som mellanlagrar inkommande material till rötkammaren. Rötningsprocessen sker genom att organiskt material, som hushållsavfall och avfall från livsmedelsindustrin, blandas samman till en slurry som sedan pumpas in i den syrefria rötkammaren. Där inne lever olika grupper av bakterier som bryter ner avfallet för att slutligen bilda biogas och biogödsel. Biogödseln ersätter konstgödseln och näringsämnena går tillbaka till odlingsmark. Varje dag bildas det normalt cirka 120 kubikmeter gödsel i rötkammaren och på drygt 20 dagar har hela rötkammaren omsatts, berättar Rakel.

– Matresterna som vi slänger kan användas som resurs för att köra våra bilar på ett miljövänligt sätt. Vi återför också näring till åkermarken, vilket gör att kretsloppet sluts och dessutom kan vi med hjälp av matavfallet ersätta det fossila bränslet, säger Rakel.

Hennes uppgift är att se till helheten i den här processen. Hon har koll på att kvalitén på slurryn är så bra som möjligt och ser till så att mikroorganismerna får mat genom att tillföra matavfallet. Kvalitén på slurryn granskas genom att ta prover för analys av bland annat pH-värdet. Detta är viktig del eftersom biogödslen senare ska läggas på åkermarken för odling av ny mat.

– Genom en processdator håller jag koll på processen och arbetar också med att optimera den så att vi får ut så mycket gas som möjligt av det matavfall vi får in. Till exempel så förbehandlas det matavfall som hushållen slänger och i den processen är det viktigt att så lite som möjligt av plastrester från plastpåsarna följer med in, samtidigt som så lite matavfall som möjligt sorteras bort tillsammans med plasten.

Rakel ansvarar också för att se till att vi producerar biogas på ett hållbart sätt. Genom framställningen av biogas går det åt energi som ger upphov till koldioxidutsläpp som vi arbetar för att minska. Det handlar till exempel om bränsle till maskiner och transporter av matavfall.

– Vi måste hela tiden säkerställa att vi i vår produktion av biogasen inte ger upphov till mer koldioxidutsläpp än vad vi bidrar till att minska när vi ersätter de fossila bränslena. Vi har krav på att vi måste ha en växthusgasminskning på minst 35 procent. Det klarar vi med mycket god marginal, vi ligger på ca 75 procent, säger Rakel.

Rakel har utbildat sig till civilingenjör i bioteknik. Innan hon började på Borås Energi och Miljö arbetade hon på Astra Zeneca med kliniska provningar inom läkemedel. Det var kombinationen av teknik och biologi som lockade Rakel till utbildningen, men det var en slump att hon kom in på just biogas.

– Roligast är mångfalden i matavfallsmiljön, ena dagen jobbar jag i arbetskläder bland matavfallet, för att nästa dag sitta på en föreläsning och lyssna på en forskare, säger Rakel som trivs på sitt jobb och tycker att Borås Energi och Miljö är en arbetsplats med mycket fokus framåt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *