Kör båten med miljöhänsyn

Det finns över 200 000 fritidsbåtar med tvåtaktsmotorer i Sverige. Tvåtaktsmotorer släpper ut 20-30 procent av bränslet oförbränt. Bensinen som inte förbränns i motorn åker rakt ut i miljön där den förorenar våra känsliga vatten. Uppskattningar tyder på att det årligen släpps ut mellan 3000 och 10000 ton kolväten från tvåtaktsmotorer i Sverige.

För att värna om miljön bör man använda alkylatbensin i tvåtaktsmotorer. Alkylatbensin är en extra ren form av bensin som i stort sett inte innehåller några av de skadligaste kolvätena som finns i vanlig bensin. Utsläppen av de mest skadliga ämnena minskar med 80-90 procent, miljönyttan blir störst i små motorer där förbränningen inte alltid är optimal. Alkylatbensin kan med fördel även användas i gräsklippare och andra trädgårdsmaskiner, där de ger mindre hälsoskadliga avgaser.

Även körsättet påverkar utsläppen, låt inte motorn gå på tomgång och kör så ekonomiskt som möjligt med jämn fart. Även om alkylatbensin är miljömässigt bättre än vanlig bensin så påverkar den ändå klimatet med koldioxidutsläpp.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *