Engelbrektskolan minskar sitt brännbara avfall

För ett år sedan ersattes papperskorgarna på Engelbrektskolan med sorteringsmöbler. Sedan dess har mängden brännbart avfall på skolan minskat med 200 kilo per månad.

I de flesta klassrum har man valt att ta bort papperskorgarna. Istället har ett 30-tal sorteringsmöbler för papper, brännbart avfall och matavfall placerats ut i korridorer, cafeteria och personalmatsal.
– Det är smart att ha sorteringsmöbler, om man bara har vit och svart påse så kastar man allt i samma. Nu tänker man mer på var man ska slänga sakerna, säger Gresa som går i fyran. Biträdande rektorn Lindsey Laxholm har inte märkt av några negativa reaktioner efter att sorteringsmöblerna infördes.
– Det är ingen som har sagt att de inte gillar det här med sorteringsmöbler. De klasser som vill ha en papperskorg i klassrummet får naturligtvis ha det om de tömmer den själva, säger hon.

Skolan tvingades skära ner på städningen med 50 procent inför 2015 vilket innebär att klassrummen bara städas en gång per vecka. Elever och personal hjälper därför till att slänga skräp och hålla rent. I mellanstadiet finns till exempel klassvärdar som turas om att sopa klassrummet efter sista lektionen och bära ut avfall.
– Är det stökigt under någon bänk så säger vi till den eleven och om eleven hunnit gå hem plockar vi upp skräpet, säger Elise i årskurs fyra.

Engelbrektskolan har som första F-9-skola i Borås fått grön flagg-certifiering och jobbar aktivt med frågor inom energi, klimat, kretslopp och närmiljö. I våras var alla barn i årskurserna F till 6 ute och plockade skräp under Skräpplockardagarna och de nöjde sig inte med att plocka skräp utan sorterade det också. Studiebesöken på reningsverket för årskurs nio var också en del i grön flagg-arbetet.

Sorteringsmöblerna är ett pilotprojekt mellan Engelbrektskolan och Borås Energi och Miljö.

Engelbrektskolan_1

Biträdande rektorerna Olle Fagerström och Lindsey Laxholm tillsammans med Anna, Gresa och Elise i årskurs fyra.

Engelbrektskolan_2

 

 

 

 

 

 

 
Sorteringsmöbel med fack för papper, matavfall och brännbart matavfall.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *