Etikettarkiv: Kretsloppet i Borås

All plast återvinns i kretsloppsstaden Borås

All plast återvinns i Borås.

Under 2011 hanterade vi total 247 923 ton avfall på vår miljöanläggning på Sobacken. Av detta var ca 600 ton plast som vi återvinner på olika sätt.

Plasten (uttjänta produkter av plast, som exempelvis pulkor, snöskyfflar och trädgårdsmöbler) som kommer in på våra fem bemannade återvinningscentraler transporteras ut till Sobacken och där krossar vi plasten till småbitar. Därefter tar olika materialförädlare hand om plasten och omvandlar plastmaterialet till nya produkter.

Plasten från mjuka och hårda plastförpackningar som samlas in på stadens ca 80 återvinningsstationer hanteras av FTI (förpacknings och tidningsinsamlingen) som ser till att materialet återvinns till nya förpackningar.

Alltså, kan vi stolt säga att all insamlad plast i kretsloppsstaden Borås återvinns.

Borås kranvatten smakar bäst!

Borås kranvatten smakar bäst!

I helgen genomförde Borås Energi och Miljö smaktest mellan Borås kranvatten och köpt buteljerat vatten. Över 70 % tyckte att Borås kranvatten smakade bäst eller likvärdigt med köpt buteljerat vatten!

Smaktestet
Totalt deltog 462 personer i smaktestet. Testpersonen fick ett glas med Borås kranvatten och ett glas med köpt buteljerat vatten. I testet ingick fem olika fabrikat på köpt buteljerat, ej kolsyrat vatten.

Testpersonen fick efter provsmakning svara på frågan, vilket vatten smakar bäst?

Testresultat
209 (ca 45 %) personer svarade efter provsmakning att Borås kranvatten smakade bäst. 118 ( ca 25 %) personer kände ingen skillnad, medan 135 (ca 29 %) testpersoner tyckte buteljerat vatten smakade bäst.

Alltså tyckte ca 70 % att vårt vatten smakade bäst eller likvärdigt med köpt buteljerat vatten.

Härtappat vatten eller tappat lite här och där?
Det finns många fördelar med att välja härtappat kranvatten före köpt buteljerat vatten.

  • Borås kranvatten smakar bäst (enligt vår test)!
  • Inga onödiga transporter
  • Inget emballage
  • 1 000 liter Borås kranvatten kostar mindre än 25 kr 

 Leve kranvattnet!

Kranvatten VS buteljerat vatten

Vilket smakar bäst, kranvatten eller buteljerat vatten?

Att kranvatten är det vatten med den minsta miljöbelastningen är nog alla överens om. Inga transporter, inget onödigt emballage, inga tillsatser. Men vilket vatten smakar bäst? Kranvatten eller buteljerat vatten? I morgon är det världsvattendagen, det är en dag som vi på Borås Energi och Miljö kommer uppmärksamma. Vi kommer bland annat bjuda in till en test där vi reder ut begreppet, vilket vatten smakar bäst?

Ni som kommer till hem- och trädgårdsmässan på Åhaga i helgen fredag-söndag, har möjlighet att vara med i vår test, Kranvatten VS buteljerat vatten. Ni som är med i testet har möjlighet att vinna en svensktillverkad kolsyremaskin.

Hoppas vi ses i helgen på Åhaga.

Mycket flis blir det…

Flis som är påväg att omvandlas till fjärrvärme.

 
2011 levererade vi 618 GWh fjärrvärme till boråsarna. Drygt 30 000 boråsare värms med fjärrvärme. Av allt vi eldar med står biobränsle, flis, för ca 60 %. Biobränslet består av skogsavfall som grenar, toppar och stubbar som mals ner till flis. Hur mycket flis använder vi då på ett år? Jo, vi använder ca 630 000 m3 (ca 540 GWh) flis på ett år.

Ni vet vår stora ackumulatortank? Flisåtgången på ett år motsvarar ungefär 17 st fulla ackumulatortankar.

Bioaskan som sedan blir kvar efter förbränningen sprider vi ut i skogen igen. Därmed återför vi näringsämnena igen till naturen. Ett ganska smart kretslopp eller hur?

Biogas ger lägre kostnader

 

Tankstation Borås.

Idag kan man tanka fordonsgas i Borås för 12,30 kr/Nm³ (inkl moms). Priset motsvarar ett bensinpris på 11,18 kr/liter.  Det innebär ca 23 % lägre bränslekostnader jämfört med bensin. 

Handelsnamnet på gasen som vi säljer på våra stationer är fordonsgas. Fordonsgas kan bestå av både biogas och naturgas. I Borås består fordonsgasen i snitt av ca 70 procent biogas. Vi gör biogas av allt matavfall som kommer från boråsarnas hushållsavfall. Det vill säga allt avfall från den svarta påsen.

Så här görs beräkningen för att kunna jämföra biogas med bensin:
En Nm³ (normalkubikmeter) biogas innehåller lika mycket energi som ca. 1,1 liter bensin. Dividera fordonsgaspriset med 1,1. Nuvarande pris motsvarar ett bensinpris på 11,18 kr/liter (12,30/1,1).

Om bensinen kostar 14,53* kr/liter ((14,53-11,18)/14,53) så är det i dagsläget ca 23 procent billigare att köra på fordonsgas i Borås än på bensin.

Ha en bra vecka, och tanka på (helst biogas)!