Regeringen vill mer med avfallshanteringen

Avfallshanteringen är väl utvecklad i Borås och så även i övriga delar av landet.  Men avfallshantering är i ett ständigt utvecklingsskede. Kampen om att hitta hållbara energikällor fortsätter då även energibehovet fortsätter att öka. Avfall ses nu som en resurs som kan ge energi eller utgöra råvara för nya produkter. Där finns fortfarande en hel del att göra för att avfallet ska användas så effektivt som möjligt.

Regeringen går nu utmed och säger att utformningen på avfallshanteringen och ansvarsrollerna ska utredas. Detta för att få en ännu bättre avfallshantering. Ansvaren regleras genom lagen och det är aktörer som kommunerna , producenterna och verksamhetsutövarna som bär på olika ansvar. Det är dessa roller och fördelningar mellan dessa som ska ses över. Utredningen ska vara klar om ett år.

9 augusti träder nya avfallsförordningen i kraft. I och med detta kommer ett program att tas fram för att förebygga avfallsuppkomst. Den stora energibesrapingen ligger i att avfall inte uppkommer, då den största energiåtgången ligger i produktion av varorna.

läs mer på http://www.regeringen.se/sb/d/119/a/171967

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *