Etikettarkiv: avfallshantering

Fruktavfall blir biogas i Borås!

Fruktavfall blir biogas i Borås.

Även i år erbjuder vi boråsarna att lämna sitt fruktavfall på våra återvinningscentraler. Förra året samlade vi in 35 ton fruktavfall som vi omvandlade till biogas. Mängden biogas som kan utvinnas ur 35 ton räcker till att köra en biogasbil ett varv runt jorden! I år verkar det som vi kommer att samla in ännu mer fruktavfall. Bra jobbat!

Succé för öppet hus på Sobacken

Öppet hus på miljöanläggningen Sobacken.

I lördags hade vi öppet hus på vår miljöanläggning Sobacken. Ungefär 600 personer kom till Sobacken för att se hur vi hanterar avfall i Borås.

På Sobacken hanterar vi årligen ca 250 000 ton avfall allt ifrån hushållsavfall, farligt avfall och industriavfall. Besökarna fick bland annat se hur vi omvandlar matavfall till biogas och hur vi tar hand om brännbart avfall och farligt avfall.

Besökarna bjöds på fika och kunde antingen gå på guidade turer eller ta tåget igenom miljöanläggningen.

Även i år var vädret på topp och det verkade som besökarna gillade besöket på Sobacken.

Fyll den med gamla drömmar

Container från Borås Energi och Miljö.

Nu är det full fart på våra fem återvinningscentraler. Det härliga vårvädret gör att många vill sätta igång och röja i garage och vindar och fixa i trädgården. Tycker ni det är mycket folk på återvinningscentralerna då ni ska slänga avfall, kan ni i stället hyra en container från oss. Ett tips är att dela en container med grannen.

Våra återvinningscentraler (Boda, Lusharpan, Dalsjöfors, Fristad) är öppna på annadag påsk mellan 10-15.

Tänk på att äggskal ska läggas i vit påse! Då blir det härlig fjärrvärme av äggskalet.

Glad påsk!

Borås avfallsplan för år 2011-2020

Vad har vi gjort bra och vad behöver göras bättre? Det har Borås Energi och Miljö utrett i den avfallsplan som nu finns att tycka till om. Du hittar den digitalt på www.borasem.se och utskriven på Borås bibliotek. Avfallsplanen tar fram ett handlingsprogram med de frågor som ska utredas vidare. När avfallshanteringen ska utvecklas gäller det att hitta en bra balans mellan ekonomi, tillgänglighet och service. Borås har bland de bästa tillgängligheterna i Sverige vad gäller tillgång på bemannade återvinningscentraler och obemannade återvinningsstationer. Trots detta får vi in synpunkter på att detta inte är tillräckligt. Det handlar främst om att det är överfullt på återvinningsstationer.

Vad gäller förpackningsinsamlingen, de obemannade återvinngsstationerna, finansieras de av en organisation som heter FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen). De i sin tur får sina medel från producenterna av förpackningarna. Sedan är det producenterna i sin tur som får sina pengar från mig som handlar. När jag handlar en liter mjölk lägger jag en peng på förpackningen och för att den ska kunna samlas in och materialåtervinnas. Det är med andra ord många led som blir påverkade om resurserna i den delen av avfallshanteringen ska ökas. Vi på Borås Energi och Miljö sköter tömning och städning av stationerna, på uppdrag av FTI. FTI:s ersättning till oss motsvarar den frekvens vi utför idag.

Det blir spännande att utreda vidare för att se om det finns en ännu bättre lösning än vad vi har idag. Dina synpunkter och idéer är bra att ha med sig i det fortsatta arbetet. Vi kommer att bjuda in invånare till en fokusgrupp, annons kommer ut i lokaltidningen om ett par veckor. I gruppen vill vi diskutera dina erfarenheter av avfallshanteringen. Så tveka inte att anmäla dig till detta.

Den stora frågan inom avfallshantering är att jobba för att minska uppkomst av avfall. Att återanvända kläder och varor är en bra insats för miljön. Att satsa på kvalitet som håller i längden är också ett sätt att verka för en mer hållbar konsumtion.